Jak wybrać geodetę?

Zastanawiasz się, kiedy potrzebny jest geodeta? Geodeta pomoże, gdy planujesz budowę domu i potrzebujesz mapy do celów projektowych. Wykona profesjonalne pomiary geodezyjne i wytyczenie budynku oraz przeprowadzi podział nieruchomości. Przekonaj się, jakie uprawnienia może posiadać geodeta i czym kierować się przy wyborze fachowca.

Jak wybrać geodetę?

W poradniku aleRanking:

Co wyznacza geodeta? Sprawdź uprawnienia geodety

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015 r. poz. 520) osoby, które są zainteresowane wykonywaniem zawodu geodety, mogą uzyskać uprawnienia w siedmiu zakresach. Uprawnienia nadaje Główny Geodeta Kraju.

Kiedy potrzebny jest geodeta? Podstawowe uprawnienia geodety

Kiedy potrzebny jest geodeta? Podstawowe uprawnienia geodety

Jeśli planujesz budowę domu lub innego budynku, potrzebujesz usług geodety uprawnionego. Wybierz geodetę z uprawnieniami z zakresu geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Geodeta z takimi uprawnieniami zweryfikuje ważność mapy do celów projektowych, a także wykona inwentaryzację powykonawczą budynku mieszkalnego. Specjalista przeprowadzi sprawnie inwentaryzację przyłączy.

Poza tym przy budowie domu przyda się geodeta z uprawnieniami z zakresu rozgraniczenia nieruchomości. Taki fachowiec wykona rozgraniczenia działek oraz podziały i scalenia nieruchomości. Sporządzi również dokumentację do celów prawnych, w tym protokół graniczny.

Co robi geodeta przy budowie domu?

Czym różni się mapa zasadnicza od mapy do celów projektowych?

Wstępnym etapem pracy jest uzyskanie mapy zasadniczej. Mapę zasadniczą możemy zamówić, składając właściwy wniosek w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest to mapa, które pokazuje stan archiwalny. Z kolei mapa do celów projektowych to mapa zasadnicza, która została zaktualizowana przez uprawnionego geodetę. Jest podstawowym dokumentem wymaganym do zatwierdzenia projektu budowlanego. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku regulującym formę i zakres projektu budowlanego plan zagospodarowania musi być sporządzony na mapie do celów projektowych, którą wykonuje się zwykle w skali 1:500 lub 1:1000.

Jaki jest koszt mapy do celów projektowych?

Warto pamiętać, że koszt mapy do celów projektowych jest uzależniony od terenu, np. przy działkach zabudowanych koszt będzie wyższy, bo wymaga wykonania dokładniejszych pomiarów. Lepiej zlecić wykonanie mapy w kilku egzemplarzach – będzie potrzebna architektowi, a także do zlecania projektów przyłączy.

Ile wynosi ważność mapy do celów projektowych?

Ważność mapy do celów projektowych nie jest określona przepisami, ale przyjmuje się, by miała wpis z datą sprzed 3-6 miesięcy. Jeśli chodzi o aktualność mapy do celów projektowych, to traci ona ważności, jeśli na terenie pojawi się nowy obiekt, np. budynek czy ogrodzenie.

Jaki jest zakres mapy do celów projektowych?

Zakres mapy do celów projektowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie powinien obejmować teren inwestycji oraz obszar otaczający w pasie co najmniej 30 m.

Co geodeta wpisuje w dziennik budowy?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na działce wykonywane są pomiary realizacyjne. Należy określić miejsce postawienia domu, czyli przeprowadzić tyczenie budynku. Zastanawiasz się, czego potrzebuje geodeta do wytyczenia budynku? Do tyczenia fundamentów niezbędna jest dokumentacja projektowa, która pozwoli geodecie oznaczyć punkty główne i osie konstrukcyjne przy pomocy palików (tzw. palikowanie) lub ław drutowych. Następnie geodeta zajmuje się wpisem do dziennika budowy. Pamiętaj, że tyczenie fundamentów jest niezwykle ważnym etapem prac. Jeśli dojdzie do niedokładnego wytyczenia, może się zdarzyć, że wybudujemy dom np. bardzo blisko granicy działki, co utrudni uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Chcesz użytkować nowowybudowany budynek?

Zanim możemy zacząć użytkować budynek, musimy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Poza dokumentami związanymi z budową, należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest mapa inwentaryzacyjna. Inwentaryzacja powykonawcza budynku polega na wykonaniu przez geodetę pomiarów geodezyjnych w celu zarejestrowania wszystkich zmian, jakie miały miejsce od rozpoczęcia budowy oraz sprawdzenia, czy zgadzają się z projektem budowlanym. Na tej podstawie geodeta przygotowuje operat geodezyjny oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną, która pozwala na naniesienie zmian na mapę zasadniczą. Po przeprowadzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku obowiązkiem geodety jest przekazanie kopii mapy do kierownika budowy, a oryginałów dokumentacji do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Chcesz przeprowadzić podział nieruchomości?

Jeśli chcesz sprzedać część swojej działki, rozwiązaniem jest podział nieruchomości przeprowadzony przez geodetę z uprawnieniami z tego zakresu. Wstępny plan działki powinien zawierać m.in. granice i powierzchnię nieruchomości oraz granice wydzielonych działek z dostępem do drogi publicznej. Zgodnie z Ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 1774 z 2015 r.) podział nieruchomości powinien być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania – należy to sprawdzić w miejscowym urzędzie. Podział działki dopuszczalny jest także, gdy jest zgodny z przepisami prawa budowlanego oraz ustaleniami o warunkach zabudowy.

Zanim złożymy wniosek o podział nieruchomości, geodeta musi opracować wstępny plan podziału na mapie zasadniczej, którą możemy pozyskać w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Jeśli dostaniemy pozytywną odpowiedź od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, geodeta przechodzi do opracowania wstępnego projektu podziału nieruchomości. Przeprowadza wytyczanie granic działki, określa punkty graniczne i spisuje protokół graniczny. Następnie przekazuje dokumenty do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ostatnim etapem jest wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przez odpowiedni organ (decyzja należy do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta). Następnie dla wydzielonych działek zakłada się księgi wieczyste.

Sprawdź inne uprawnienia geodety

Sprawdź inne uprawnienia geodety

Musisz wykonać pomiary podstawowe? Wybierz geodetę z uprawnieniami z zakresu geodezyjnych pomiarów podstawowych, do których należą projektowanie, wykonywanie i opracowywanie pomiarów geofizycznych i pomiarów osnów podstawowych oraz wykonywanie pomiarów astronomicznych na potrzeby opracowań geodezyjnych.

Potrzebna Ci geodezyjna obsługa inwestycji? Wybierz geodetę z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych. Geodeta przeprowadzi inwentaryzację wysokościową terenu przed rozpoczęciem inwestycji oraz inwentaryzację prac rozbiórkowych.

Interesuje Cię geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych? Wybierz geodetę z odpowiednimi uprawnieniami. Specjalista przeprowadzi fachowe pomiary powierzchni zasiewów i upraw.

Wymagasz opracowania map? Wybierz geodetę z uprawnieniami z zakresu redakcji map. Geodeta wykona mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz mapy aktualizacyjne. Wcześniej sprawdź koszt mapy do celów projektowych. Na rynku działają również geodeci z uprawnieniami z zakresu fotogrametrii i teledetekcji.

Czym kierować się przy wyborze geodety?

Gdzie szukać geodety?

Gdzie szukać geodety?

Na wstępie warto poszukać w internecie i zapoznać się z ofertą proponowaną przez firmy geodezyjne. W poszukiwaniu geodety możesz wybrać się do urzędu gminy, a także skorzystać z oferty właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zapoznasz się tam z listą specjalistów świadczących sprawdzone usługi.

Czy geodeta zna teren?

Jeśli szukamy geodety, warto wziąć pod uwagę lokalnych fachowców. Geodeta, który dobrze poznał okolicę, gdzie będą prowadzone zlecone prace geodezyjne, to najlepszy wybór. Znajomość terenu pozwoli skrócić czas weryfikacji dokumentów oraz przeprowadzania nowych pomiarów. Miejscowa firma jest na bieżąco, jeśli chodzi o zmiany aktualnego stanu gruntów.

Zapytaj o ubezpieczenie OC geodety

Dowiedz się, jak wygląda polisa OC geodety. Ubezpieczenie pokrywa roszczenia z powodu szkód spowodowanych nieprawidłowym wykonywaniem prac geodezyjnych. Upewnij się, czy geodeta wykupił dodatkowe ubezpieczenie dotyczące dokumentacji czy ubezpieczenie sprzętu.

Czy geodeta korzysta z nowoczesnego sprzętu?

Czy geodeta korzysta z nowoczesnego sprzętu?

W wykonywaniu usług geodezyjnych liczy się precyzja, którą zapewni jedynie sprzęt najwyższej jakości. Pomyłki w pomiarach są niedopuszczalne, więc warto sprawdzić, z jakich narzędzi korzysta wybrany geodeta i jakie metody wykorzystuje w pracy.

Chcesz wiedzieć, jakich narzędzi podczas pracy używa geodeta? Najbardziej popularny jest dalmierz, który służy do wykonywania pomiarów odległości wewnątrz pomieszczeń oraz na placu budowy. Pomiar określany jest z dokładnością do kilku milimetrów. Geodeci chętnie wykorzystują dalmierz laserowy. Innym narzędziem używanym przy pracach geodezyjnych jest teodolit służący do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych. Geodeci wykorzystują też teodolity optyczne oraz teodolity elektroniczne. Do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych i odległości wykorzystuje się również tachimetr. Pomiar różnicy wysokości, czyli niwelacji, pomiędzy punktami terenowymi wykonuje się za pomocą niwelatora.

Ile kosztuje geodeta?

Przed wyborem geodety zapoznaj się z cenami, jakie proponuje wybrana firma geodezyjna. Nie ma czegoś takiego jak ogólny cennik usług geodezyjnych, bo cena zależy od wielu czynników. Usługi geodezyjne są wyceniane indywidualnie, więc warto porównać kilka ofert pod względem wyceny. Sprawdź, czy w ofercie są określone poszczególne etapy prac oraz czy podany jest termin realizacji. Należy pamiętać, że czas wykonywania prac jest uzależniony od urzędów rozpatrujących wnioski. Możesz zapytać o ewentualne rabaty czy zniżki.

Od czego zależy koszt wykonania map geodezyjnych?

Ile kosztuje geodeta?

Koszt wykonania mapy zależy m.in. od obszaru (np. działki o trudnej rzeźbie terenu wymagają przeprowadzenia wielu pomiarów wysokościowych) oraz celu sporządzenia mapy, a także tego, czy geodeta potrzebuje dodatkowych danych.

Czy geodeta oferuje usługi dodatkowe?

Dziś ważne jest elastyczne podejście do klienta, a także troska o jego potrzeby. Przekonaj się, czy wybrany geodeta zapewnia dodatkowe usługi, które wpływają na szybkość prac.

  • Czy geodeta obsługuje dokumenty online?
  • Czy reprezentuje klienta w urzędach i sądach?
  • Czy udziela konsultacji poza godzinami pracy?
  • Czy przygotowuje dokumenty w obcych językach?

Wskazówki, którego geodetę wybrać

  • Jakość oferty – przekonaj się, czy geodeta troszczy się o potrzeby klienta i oferuje szeroki pakiet usług geodezyjnych.
  • Doświadczenie – praktyka w tej branży jest bardzo ważna, bo nie ma tu miejsca na pomyłki. Możesz również postawić na młodszego fachowca, który na pewno korzysta z nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i śledzi nowości z branży.
  • Rekomendacje klientów – przed wyborem geodety poznaj opinie innych klientów.
  • Lista geodetów – skorzystaj z listy geodetów w serwisie aleRanking i postaw na specjalistę z Twojej okolicy.
Warto przeczytać
Kiedy konieczne jest wykonanie rozgraniczenia?
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości to proces, który może być konieczny ze względu na różne przyczyny. Celem tego działania jest ustalenie dokładnych granic działki, a także uregulowanie kwestii związanych z jej...
Jakie usługi wykonuje Geodezja BTM?
Geodeta z firmy Geodezja BTM uczestniczy w całym procesie inwestycji. Wykonuje m.in. pomiary działek, gruntów i powykonawcze obiektów inwestycyjnych, mapy projektowe, przygotowuje wnioski o warunki zabudowy i wytycza...
Szukasz działki pod budowę domu? Zadbaj o profesjonalne badanie gruntu!
Choć obowiązujące prawo budowlane nie nakłada na inwestora bezpośredniego obowiązku przeprowadzenia badania gruntu, nie jest to sprawa, na pominięciu której, powinno się szukać oszczędności. Zaniedbanie tego procesu...
Znajdź geodetów
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas
cookie icon

Dbamy o Twoją prywatność

W naszym serwisie używamy plików cookies (tzw. ciasteczek), które zapisują się w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia.

Dzięki nim zapewniamy prawidłowe działanie strony internetowej, a także możemy lepiej dostosować ją do preferencji użytkowników. Pliki cookies umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników na stronie, a także pozwalają na odpowiednie dopasowanie treści reklamowych, również przy współpracy z wybranymi partnerami. Możesz zarządzać plikami cookies, przechodząc do Ustawień. Informujemy, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Zaawansowane ustawienia cookies

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego wyświetlania strony. Dzięki nim możemy ulepszyć usługi oferowane za jej pośrednictwem, na przykład dostosowując je do wyborów użytkownika. Pliki z tej kategorii umożliwiają także rozpoznanie preferencji użytkownika po powrocie na naszą stronę.

Analityczne pliki cookie zbierają informacje na temat liczby wizyt użytkowników i ich aktywności na naszej stronie internetowej. Dzięki nim możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pozwalają nam zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po niej i jakimi informacjami są zainteresowani. Dzięki temu możemy lepiej dopasować stronę internetową do potrzeb użytkowników oraz rozwijać naszą ofertę. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo.

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. Mogą być ustawiane przez nas lub naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony. Umożliwiają rozpoznanie zainteresowań użytkownika oraz wyświetlanie odpowiednich reklam zarówno na naszej stronie, jak i na innych stronach internetowych i platformach społecznościowych. Pliki z tej kategorii pozwalają także na mierzenie skuteczności kampanii marketingowych.

×