Czym jest inwentaryzacja powykonawcza i kto ją wykonuje?

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza i kto ją wykonuje?

Pojęcie inwentaryzacji powykonawczej towarzyszy każdej inwestycji budowlanej, począwszy od budowy drogi, a skończywszy na domu mieszkalnym czy magazynie. To szereg czynności mających na celu skontrolowanie zgodności i uaktualnienie pierwotnych planów projektowych.

Co to jest inwentaryzacja powykonawcza?

Definicja inwentaryzacji geodezyjnej lub powykonawczej mówi, że jest to szereg czynności technicznych w geodezji, niezbędnych do stworzenia dokumentów określających usytuowanie poziome i pionowe obiektów budowlanych. Do tych czynności zalicza się między innymi pomiary terenowe, obliczenia dokonywane na podstawie tych pomiarów oraz prace kartograficzne, których efektem są konkretne mapy. Taka inwentaryzacja stanowi jeden z trzech elementów obsługi geodezyjnej inwestycji i jest wykonywana już po jej zakończeniu. To element niezbędny do zgłoszenia inwestycji w celu dokonania jej odbioru budowlanego i dopuszczenia do użytkowania. Obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej nakłada na inwestorów prawo geodezyjne i kartograficzne, a konkretnie jego art. 27. Plany sporządza się też w odniesieniu do sieci podziemnego uzbrojenia terenu, przygotowując je jeszcze przed zasypaniem wykopów.

Co zawiera dokumentacja inwentaryzacyjna?

Ponieważ stosowne przepisy mówią, że inwentaryzacja powykonawcza dotyczy każdego etapu wykonywanych prac, inwestor ma obowiązek zgłaszać je współpracującemu z nim geodecie w chwili ich zakończenia. Sporządzana przez geodetę dokumentacja powinna zawierać szczegółowe pomiary dokonywane na każdym etapie tych prac. Zgłoszenie do geodety już po zakończeniu budowy uniemożliwia wykonanie niektórych pomiarów, między innymi położenia kabli elektrycznych czy wodociągu po zasypaniu wykopów. Pomiary poddawane są analizie, a na podstawie obliczeń wykonuje się ostateczną mapę przedstawiającą pełny obraz wykonanej inwestycji. Do mapy powinna też być dołączona opinia geodety dotycząca zgodności wykonanych prac z mapą projektową zaopiniowaną przez urząd gminy. Zgodność z projektem oznacza, że efekty tylko nieznacznie odbiegają od pierwotnych założeń. Na przykład w odniesieniu do uzbrojenia terenu dopuszcza się odstępstwo do 30 cm w terenie zabudowanym i do 50 cm na gruntach rolnych.

Kto wykonuje inwentaryzację powykonawczą?

Inwentaryzacja powykonawcza wykonywana jest przez uprawnionego geodetę posiadającego kwalifikacje w zakresie odpowiadającym realizowaniu takich czynności. Przy kompleksowej geodezyjnej obsłudze inwestycji zazwyczaj zadanie to należy do firmy, która uczestniczy w procesie budowy od pierwszych prac po jej zakończenie. Wybór rzetelnej firmy w takiej sytuacji jest niezwykle ważny, tym bardziej, że w inwentaryzacji geodeta umieszcza swoją opinię decydującą o późniejszym odbiorze. Jak wybrać rzetelnego geodetę? Poza niezbędnym posiadaniem uprawnień, które jest pierwszą rzeczą, jaką powinno się zweryfikować, konieczne jest też uwiarygodnienie firmy geodezyjnej, czyli zasięgniecie opinii na temat pracy geodety. Posiadane świadectwo nie mówi, czy jest on terminowy, nie popełnia błędów, albo nie dyktuje zawyżonych cen za usługi. Wiarygodność potwierdzą zarówno opinie innych klientów, jak i pozycja firmy w rankingach, uzyskiwana w wyniku ocen klientów.

Kategorie
Warto przeczytać
Szukasz niezawodnego geodety? Poznaj GEO-PROJEKT
Dobry geodeta to podstawa. Niezależnie od tego, czy planujesz budowę domu, chcesz podzielić działkę albo scalić dwie nieruchomości w jedną, przyda Ci się pomoc prawdziwego specjalisty. Osobą, której doświadczeniu...
Geodezyjna obsługa inwestycji ze sprawdzoną firmą?
Realizowanie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej wymaga szerokiego zakresu prac geodezyjnych, określanych jako geodezyjna obsługa inwestycji. Celem takich prac jest systematyczne kontrolowanie zgodności z planami i...
Jak zamontować ogrodzenie betonowe?
Ogrodzenia betonowe są nie tylko tanie, ale i łatwe w budowie. Przy ich montażu należy jednak przestrzegać kilku zasad. Dobrze wykonane ogrodzenie będzie nie tylko trwałe, ale zapewni ci również bezpieczeństwo i ochronę...
Znajdź geodetów