Czym zajmuje się ZUD i kiedy potrzebne jest uzgodnienie dokumentacji projektowej?

Czym zajmuje się ZUD i kiedy potrzebne jest uzgodnienie dokumentacji projektowej?

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest to istniejący w większości starostw powiatowych organ, który zajmuje się koordynacją projektów zgłaszanych przez inwestorów. Planujesz budowę poza własną działką? Zajmujesz się instalacją przewodów telekomunikacyjnych? Przeczytaj, kiedy konieczne jest uzgodnienie ZUD, co mu podlega i jakie dokumenty są wymagane, aby zgłosić swój projekt.

Czym jest Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej?

ZUD, a właściwie ZUDP, to istniejący w większości starostw powiatowych Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zajmuje się on koordynowaniem projektów zgłaszanych przez inwestorów i dostawców mediów. Ma to na celu zbadanie bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi przewodami i urządzeniami, obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, zielenią wysoką i pomnikami przyrody. Uzgodnienie potrzebne jest również, aby zbadać zgodność projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ZUD wydaje również inne opinie, które są potrzebne inwestorowi posiadającemu projekt domu. Są one konieczne, kiedy do budowy niezbędne jest zrealizowanie elementów infrastruktury na terenie, który znajduje się poza działką inwestora. 

Uzgodnienie ZUD przeprowadzane jest przez współpracującego z projektantami danej specjalności (wodnej, kanalizacyjnej itp.) geodetę. Usytuowanie poszczególnych przyłączy jest natomiast sprawdzane przez architekta.

Jakie dokumenty są wymagane, aby zgłosić projekt do ZUDP?

 •  Wniosek, który określa zakres projektu. Powinien on zawierać wykaz rodzajów sieci oraz urządzeń znajdujących się w projekcie. Należy również określić adres inwestycji, dane inwestora oraz dane projektanta.
 • Trzy egzemplarze mapy z naniesioną projektowaną trasą
 • Upoważnienie od inwestora (jeśli o uzgodnienie występuje jednostka projektowa lub jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami
 • Szkic orientacyjny położenia obiektu w stosunku do sąsiednich działek i w odniesieniu do głównych dróg

Kiedy konieczne jest uzgodnienie ZUD?

Uzgodnienie ZUD jest wymagane w przypadku, gdy do budowy inwestycji niezbędne jest zrealizowanie elementów infrastruktury na terenie, który znajduje się poza działką a ich zaprojektowanie spoczywa na inwestorze. Tego, jakie opinie lub uzgodnienia są wymagane do pozwolenia na budowę dowiesz się z decyzji o warunkach zabudowy lub z planu miejscowego. Może to być na przykład decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, która jest wymagana, gdy działka znajduje się poza granicami miasta. O tym, czy grunt jest budowlany, czy rolny lub leśny, dowiesz się z mapy lub wypisu z rejestru gruntów, gdzie w tabeli wyszczególnione będą użytki z podaniem ich powierzchni na działce. 

Czasem do projektu potrzebne są uzgodnienia lub decyzje środowiskowe. Aby wyciąć rosnące na działce stare drzewo potrzebujemy zgody na wycinkę. Wydaje ją gminny wydział ochrony środowiska na podstawie inwentaryzacji szaty roślinnej. W szczególnych przypadkach może być do tego wymagany również projekt gospodarki drzewostanem, który podaje sposób kompensacji strat przyrodniczych.

Co podlega uzgodnieniu?

Uzgodnienia ZUD obejmują :

 • naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe
 • urządzenia kanalizacyjne
 • przewody telekomunikacyjne
 • przewody elektroenergetyczne

Z kolei uzgodnienia nie wymagają:

 • pojedyncze szafki kablowe
 • kominki wentylacyjne
 • instalacje wewnętrzne do zasilania domofonów
 • punkty świetlne i iluminacje
 • rurociągi melioracyjne o średnicy poniżej 60 cm
 • projekty drogowe
Kategorie
Warto przeczytać
Szukasz niezawodnego geodety? Poznaj GEO-PROJEKT
Dobry geodeta to podstawa. Niezależnie od tego, czy planujesz budowę domu, chcesz podzielić działkę albo scalić dwie nieruchomości w jedną, przyda Ci się pomoc prawdziwego specjalisty. Osobą, której doświadczeniu...
Kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne
Świadczone przez uprawnionego geodetę usługi są niezbędne przede wszystkim w przypadku inwestycji budowlanej. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę czy użytkowanie obiektu możliwe jest jedynie dzięki zawarciu w...
Jakie pomiary wykonuje geodeta pod budowę domu?
Budowa własnego domu wymaga wielu czynności przygotowawczych, począwszy od zakupu działki i materiałów budowlanych, a skończywszy na uzyskaniu zezwoleń. Do tych ostatnich niezbędne jest wykonanie planu w celach...
Znajdź geodetów