Materiał Partnera
Co warto powiedzieć o geodezyjnej mapie do celów projektowych?

Co warto powiedzieć o geodezyjnej mapie do celów projektowych?

Praca geodety kojarzy się gównie z opracowaniem specjalistycznej dokumentacji kartograficznej, w tym przede wszystkim map. Jeżeli można w tym miejscu pokusić się o stworzenie systemu gradacji, to zdecydowanie najważniejszą z nich jest mapa do celów projektowych. Choć inwestorzy budowlani doskonale zdają sobie sprawę z konieczności jej przygotowania, to wciąż niewielu z nich wie, co tak naprawdę zawiera. Z jakimi zatem informacjami warto się zapoznać?

Czym jest mapa do celów projektowych?


Ze względu na niezwykle istotną rolę, jaką odgrywa mapa do celów projektowych, sposób jej przygotowania został ściśle określony przez przepisy obowiązującego prawa. Realizację definiuje treść rozporządzenia wydanego przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Z zapisów ustawy jasno wynika, iż mapa do celów projektowych to nic innego niż opracowanie kartograficzne, które jest niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że mapa staje się niezbędna m.in. do otrzymania pozwolenia na budowę czy uzyskania warunków zabudowy.

Jeżeli zaś chodzi o sam zakres mapy do celów projektowych, to oprócz danych właściwych mapie zasadniczej, obejmuje on m.in. położenie obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, a także granice terenów mających różnorodne przeznaczenie. Co do zasady informacje zawarte na mapie do celów projektowych powinny obejmować zarówno sam obszar inwestycji, jak i obszar przynajmniej 30 metrów wokół niego. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Jak powstaje mapa?


Tworzenie mapy do celów projektowych z pewnością można uznać za skomplikowany i przede wszystkim wieloetapowy proces. W pierwszej kolejności geodeta aktualizuje istniejącą mapę zasadniczą. Rozpoczęcie prac zgłasza się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Postępowanie wg ściśle określonych procedur pozwala na dostęp do materiałów, na których podstawie można rozpocząć wykonywanie pomiarów geodezyjnych w terenie. Po skompletowaniu operatu geodezyjnego specjalista sporządza mapę do celów projektowych w postaci analogowej albo cyfrowej. Konkretny format oraz ilość kopii omawiane są podczas rozpoczęcia współpracy.

Jak podkreślają pracownicy firmy Geodezja BHP, cena za wykonanie usługi każdorazowo uzgadniania jest indywidualnie. Niemniej jednak inwestorzy powinni liczyć się z kosztami sięgającymi od 800 do około 1000 złotych. Czynnikami warunkującymi ostateczną ceną są m.in. wielkość działki oraz lokacja nieruchomości. Warto również zaznaczyć, że biorąc pod uwagę całkowity czas realizacji budowy, okres oczekiwania na stworzenie mapy do celów projektowych można uznać za stosunkowo krótki, ponieważ wynosi od on 2 do 6 tygodni.

Opracowanie:
Wrocław, Podwale 75 lok. p. 311, Budynek Polskiej Akademii Nauk
tel. 730 444 100
Kategorie
Warto przeczytać
Szukasz działki pod budowę domu? Zadbaj o profesjonalne badanie gruntu!
Choć obowiązujące prawo budowlane nie nakłada na inwestora bezpośredniego obowiązku przeprowadzenia badania gruntu, nie jest to sprawa, na pominięciu której, powinno się szukać oszczędności. Zaniedbanie tego procesu...
Jak wygląda współpraca z geodetą?
Bez geodety postawienie domu jest niemożliwe. Warto sprawdzić, w czym dokładnie taka osoba może nam pomóc. Wykonanie budowy jest skomplikowane. Warto zadbać o każdy szczegół, aby nie popełnić błędu. Dowiedz się, co robi...
Kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne
Świadczone przez uprawnionego geodetę usługi są niezbędne przede wszystkim w przypadku inwestycji budowlanej. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę czy użytkowanie obiektu możliwe jest jedynie dzięki zawarciu w...
Znajdź geodetów