Mapy geodezyjne – co warto wiedzieć przed ich zamówieniem?

Mapy geodezyjne – co warto wiedzieć przed ich zamówieniem?

Mapy geodezyjne są niezbędnym dokumentem podczas dopełniania formalności związanych z budową domu lub innego obiektu. Zlecenie wykonania takiej mapy geodecie wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy, jaka mapa jest potrzebna i jak wybrać jej wykonawcę, aby spełnić wszystkie warunki.

Rodzaje map geodezyjnych

Mapy geodezyjne nie są jednakowe, a różnica sprowadza się do tego, na ile bywają aktualne. W praktyce wyróżnia się mapy zasadnicze, które są sporządzane raz na jakiś czas i stanowią ogólny opis zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi elementami naturalnymi, jak drzewa czy nietypowe ukształtowanie terenu. Specyfiką map zasadniczych jest to, że zazwyczaj mają one charakter archiwalny, a więc nie uwzględniają wszystkich danych o terenie. Im dawniej sporządzona mapa zasadnicza, tym mniej jest aktualna. Taki dokument w formacie A4, w skali 1:1000 inwestor zdobywa samodzielnie w Urzędzie Kartografii i Geodezji na danym terenie, wnosząc odpowiednią opłatę.

Mapa zasadnicza nie może stanowić podstawy do podjęcia budowy, a nawet do starania się o zezwolenie na nią. Podstawą jest natomiast druga forma mapy – mapa projektowa. Od zasadniczej różni się ona tym, że jest aktualna, sporządzona na kilka dni lub tygodni przed rozpoczęciem inwestycji, więc wskazuje dokładny stan zagospodarowania terenu w danym momencie. Wykonanie takiej mapy wiąże się ze wszelkimi zmianami nanoszonymi w terenie do ostatniej chwili przed podjęciem budowy. Jeśli ta ostatnia wymaga na przykład wycięcia drzew, przed zleceniem wykonania mapy należy najpierw dokonać tej wycinki, bowiem wykonanie jej po sporządzeniu mapy sprawi, że stanie się ona nieaktualna. Poza tym mapa projektowa jest podstawą dla architekta planującego zagospodarowanie działki, który kieruje się uwzględnionymi na niej elementami terenu.

Komu zlecić wykonanie mapy projektowej?

Mapa projektowa to dokument stanowiący podstawę prawną do formalnego wydania zezwolenia na budowę domu, a także wskazówkę dla architekta, który na jej podstawie projektuje usytuowanie budynku, przyłączy czy zagospodarowanie działki. Z tego powodu do wykonania takiej mapy niezbędny jest geodeta z odpowiednim poziomem uprawnień. Dokonuje on wszystkich niezbędnych pomiarów, porównuje je z tymi na mapie zasadniczej, sprawdza istniejące i nieistniejące naniesienia oraz dokonuje ich aktualizacji. Wybierając geodetę do takiego zadania warto zwrócić uwagę na różne aspekty, dzięki którym zyskujemy pewność, że praca zostanie wykonana solidnie, terminowo i przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje.

Wybierając firmę geodezyjną należy zwrócić uwagę na dwa główne aspekty. Pierwszym z nich jest posiadanie stosownych certyfikatów branżowych, potwierdzających uprawnienia do wykonywania map projektowych. Jeśli firma posiada stronę internetową, bardzo często są one umieszczane na niej i można dokonać przeglądu, a w razie potrzeby również zweryfikować je w lokalnym Urzędzie Kartografii i Geodezji. Drugi ważny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to doświadczenie, jakim legitymuje się geodeta. Długi staż pracy oznacza zazwyczaj większą wiedzę i umiejętności praktyczne, a zarazem solidniejsze i dokładniejsze wykonanie zadania. Dobrze też wybrać geodetę z rejonu, który ma być dokumentowany, bowiem znacznie lepiej zna on podległy sobie teren.

Kategorie
Warto przeczytać
Jak wygląda współpraca z geodetą?
Bez geodety postawienie domu jest niemożliwe. Warto sprawdzić, w czym dokładnie taka osoba może nam pomóc. Wykonanie budowy jest skomplikowane. Warto zadbać o każdy szczegół, aby nie popełnić błędu. Dowiedz się, co robi...
Geodezyjna obsługa inwestycji ze sprawdzoną firmą?
Realizowanie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej wymaga szerokiego zakresu prac geodezyjnych, określanych jako geodezyjna obsługa inwestycji. Celem takich prac jest systematyczne kontrolowanie zgodności z planami i...
Jak zamontować ogrodzenie betonowe?
Ogrodzenia betonowe są nie tylko tanie, ale i łatwe w budowie. Przy ich montażu należy jednak przestrzegać kilku zasad. Dobrze wykonane ogrodzenie będzie nie tylko trwałe, ale zapewni ci również bezpieczeństwo i ochronę...
Znajdź geodetów