Materiał Partnera
Tyczenie budynku krok po kroku

Tyczenie budynku krok po kroku

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wszystkie obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, podlegają tyczeniu geodezyjnemu. Geodeta wytycza budynek w oparciu o projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania działki, których poprawność sprawdza jeszcze przed rozpoczęciem pracy w terenie. Wiele uwagi poświęca przy tym zachowaniu wymaganych odległości między planowanym budynkiem a granicami działki oraz sąsiednimi budynkami.

Co to jest tyczenie budynku?

Tyczenie budynku to zespół czynności geodezyjnych, których celem jest wskazanie w terenie bądź na realizowanym obiekcie punktów o założonym położeniu w układzie odniesienia i oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. Taka fachowa definicja może być niezrozumiała dla laika, dlatego o przełożenie jej na prostszy język poprosiliśmy eksperta z firmy LIMBUS, która świadczy usługi geodezyjne w okolicach Wejherowa i Pucka. Oto co miał nam do powiedzenia:

Mówiąc najprościej, tyczenie budynku polega na przeniesieniu w teren obiektu z projektu architektonicznego. Na podstawie projektu, map i pomiarów terenowych, geodeta wyznacza usytuowanie budynku na działce względem jej granic, charakterystycznych punktów w otoczeniu oraz stron świata. Tyczenie budynku jest potrzebne wykonawcom. Wyznaczony przez geodetę obrys i punkty charakterystyczne budynku ułatwiają pracownikom ekipy budowlanej idealne odwzorowanie w rzeczywistości obiektu przedstawionego w projekcie.

Jak przebiega tyczenie budynku?

Ponieważ tyczenie budynku jest równoznaczne z rozpoczęciem prac budowlanych na działce, można przeprowadzić je dopiero po uzyskaniu zgody na budowę (ewentualnie po zgłoszeniu budowy – również w takich przypadkach niekiedy wymagane jest tyczenie geodezyjne). Tyczenie budynku najlepiej przeprowadzić już po usunięciu warstwy humusu. Prace z użyciem ciężkiego sprzętu z dużym prawdopodobieństwem zniszczyłyby wyznaczone przez geodetę punkty i obrysy.

Pracę w terenie geodeta rozpoczyna od odszukania osnowy geodezyjnej. Jeśli nie daje ona możliwości wytyczenia obiektu, zakłada osnowę realizacyjną. Następnie dokonuje pomiaru kontrolnego granic nieruchomości. Jeśli ustalone wcześniej punkty graniczne uległy uszkodzeniu lub przemieszczeniu, konieczne jest ich wznowienie (co wymaga zgłoszenia do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o Kartograficznej). W kolejnym kroku geodeta sprawdza projekt zagospodarowania terenu, po czym przystępuje do opracowania geodezyjnego – pozyskuje dane do wytyczenia wybraną metodą i sporządza szkic dokumentacyjny.

Kolejnym etapem prac jest wytyczenie głównych punktów projektowanego obiektu, jego osi i punktów charakterystycznych. Podczas tyczenia geodeta powinien prowadzić szkic tyczenia, a po zakończeniu pracy dokonać pomiarów kontrolnych. Wyniki tych pomiarów również powinny być naniesione na szkic. Następnie wykonywane są kontrolne pomiary długości i przekątnych między punktami oraz odległości od elementów istniejących na działce. Po wytyczeniu punktów należy przenieść je na ławy budowlane w odległości do 2 m od planowanego wykopu. Następnie geodeta oznacza wysokość budynku w terenie. W tym celu używa reperów roboczych, które zakłada na trwałych elementach terenowych, np. na drzewach.

Na zakończenie prac, geodeta przekazuje szkic kierownikowi budowy i dokonuje wpisu w dzienniku budowy. Podpis geodety pod datą przeprowadzenia tyczenia jest niezbędny do formalnego rozpoczęcia budowy.

 

 

Kategorie
Warto przeczytać
Co warto wiedzieć o geodezyjnej obsłudze inwestycji?
Większość inwestycji budowlanych dotyczących działek wymaga tak zwanej obsługi geodezyjnej inwestycji, czyli wszelkich przedsięwzięć geodezyjnych realizowanych podczas wszelkiego rodzaju inwestycjach budowlanych...
Na czym polegają pomiary geodezyjne podczas budowy domu
Kiedy już znajdziecie działkę pod budowę swojego wymarzonego domu, to musicie pamiętać, że przed kupnem materiałów budowlanych konieczne jest poczynienie kilku ważnych kroków, w realizacji których konieczne jest...
Domy energooszczędne – inwestycja na przyszłość?
Rozwiązania ekologiczne są coraz bardziej popularne – także w budownictwie. Dom energooszczędny produkuje mniej szkodliwych substancji, pozwala na oszczędną gospodarkę wodną i może wykorzystywać energię odnawialną –...
Znajdź geodetów