Podział nieruchomości – etapy i wybór wykonawcy

Podział nieruchomości – etapy i wybór wykonawcy

Posiadanie działki budowlanej, rekreacyjnej, uprawnej wiąże się z możliwością jej podziału, niezbędnego na przykład do przekazania jej dwójce dzieci lub sprzedaży części gruntu. Taki podział związany jest z koniecznością zatrudnienia profesjonalnego geodety oraz dopełnienia szeregu formalności.

Na co zwrócić uwagę, wybierając geodetę?

Przygotowując się do określonej procedury prawnej, prowadzącej do formalnego podziału gruntu, w pierwszej kolejności trzeba wybrać odpowiedniego geodetę. Niewiele osób ma do czynienia z tym zawodem, a większość z nas nigdy nie skorzysta z usług firmy geodezyjnej, dlatego nie posiadamy wiedzy na temat kwalifikacji geodezyjnych. Zawodowy geodeta może legitymować się jednym z siedmiu zakresów takich uprawnień, dlatego przed wyborem tego właściwego warto sprawdzić, czy posiada on stosowne kwalifikacje. Potwierdzą je odpowiednie certyfikaty branżowe. Korzystając z rankingu firm geodezyjnych, warto również zwrócić uwagę na te, które klienci wybierają najczęściej, co może świadczyć o ich solidności i rzetelności wykonywanej pracy. Dobrą wskazówką do zatrudnienia geodety są też opinie, jakie wystawiają mu klienci korzystający wcześniej z jego usług. Takie informacje z pierwszej ręki często bywają ważniejsze i bardziej wiarygodne niż długa lista świadectw.

Wstępny plan podziału gruntu

Kiedy już wybraliśmy geodetę i zleciliśmy mu wykonanie zadania, pierwszym krokiem w jego realizacji będzie przygotowanie wstępnego planu podziału gruntu. Podstawą do sporządzenia takiego planu jest mapa zasadnicza, którą możemy uzyskać za opłatą w lokalnym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Przygotowany plan ma charakter ogólnikowy i stanowi podstawę do ubiegania się w urzędzie gminy o zezwolenie na taki podział. Zezwolenie nie musi być wydane, jeśli w planie zagospodarowania terenu gminy na danej działce przewidziane są jakieś przyszłe inwestycje, np. budowa drogi czy innych tego typu obiektów. Za wykonanie wstępnego planu trzeba zapłacić kilkaset złotych, ale wysokość tej kwoty waha się zależnie od firmy, której powierzamy zlecenie. To kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę wybierając wykonawcę. Wstępny plan powinien zawierać takie informacje, jak granice i powierzchnia działki, oznaczenie według ksiąg wieczystych, granice wydzielanych działek, sugerowane drogi dojazdowe do nowej działki.

Opiniowanie planu i plan właściwy

Wykonanie planu wstępnego podziału jest konieczne w celu uniknięcia zbędnej i kosztownej pracy geodety na wypadek, gdyby właściciel nie otrzymał zezwolenia na podział. Przygotowany dokument składa się w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o jego zaopiniowanie. Otrzymanie pozytywnej opinii i zezwolenia na podział jest podstawą do wykonania właściwego planu podziału. Taki dokument będzie stanowił zarówno podstawę do wykonania fizycznego podziału, jak i wpisu do księgi wieczystej. Trafi też do archiwum urzędu gminy. W stosunku do planu wstępnego ten właściwy różni się szczegółowością. Posiadanie planu właściwego podziału nieruchomości jest podstawą do zlecenia fizycznego podziału, a następnie złożenia wniosku urzędowego o zatwierdzenie podziału. Po jego uzyskaniu pozostaje już tylko wpis do księgi wieczystej.

Kategorie
Warto przeczytać
Czym kierować się przy wyborze geodety?
Budujesz dom, sprzedajesz lub dzielisz działkę? Do wykonania inwestycji lub dopełnienia wszystkich formalności niezbędny jest geodeta, który wykona pomiary i sporządzi plany do dokumentacji urzędowej. Wybierając geodetę...
Wycenia nieruchomości i szerokie usługi geodezyjne
Dzisiejsze budownictwo przemysłowe, energetyczne, kubaturowe, liniowe, czy mieszkalne bardzo ściśle związane jest z usługami geodezyjnymi, które potrzebne są na wszystkich etapach realizowania inwestycji. Szeroką ofertą...
Jak obliczyć stateczność skarpy?
Ocena nośności i stabilności terenu są jednymi z kluczowych zagadnień przy projektowaniu nowych inwestycji oraz prowadzeniu prac remontowych i modernizacyjnych istniejących obiektów. Zagrożenie powstawaniem osuwisk może...
Znajdź geodetów