Jakie usługi świadczy firma geodezyjna?

Jakie usługi świadczy firma geodezyjna?

Geodeta powszechnie kojarzy nam się z mierniczym spacerującym po polach i dokonującym pomiarów działek, wyznaczając ich granice. Zakres pracy nowoczesnych firm geodezyjnych jest jednak znacznie szerszy, a usługi świadczone są zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw czy instytucji.

Usługi dla klientów indywidualnych

Pomiary powierzchni terenu to tylko jeden z obszarów, jakim zajmują się geodeci, bowiem obok mierzenia i wyznaczania działek wykonują oni również pomiary wewnętrzne gruntów pod kątem ich przemieszczania się, osiadania czy innych zmian związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem inwestycji. Osoby prywatne korzystają z usług geodezyjnych wówczas, kiedy wymaga tego prawo, a więc w przypadku podziałów i wyznaczania działek na potrzeby zapisów w księgach wieczystych, w sporach sądowych związanych z dziedziczeniem czy w celu dokonania formalnego zapisu sprzedaży, darowizny i innych tego typu procesów. Podstawowe usługi dla osób prywatnych związane są też z przebudową domów lub też budowaniem ich od podstaw. W takich sytuacjach odpowiednich planów i pomiarów wymagają przepisy budowlane. Wśród usług oferowanych przez firmy geodezyjne osobom prywatnym znajduje się między innymi podział i rozgraniczanie nieruchomości, odnawianie granic, wytyczanie położenia obiektów budowlanych na gruncie, pomiary powierzchni i kubatury budynków, a także sporządzanie aktualnych planów i map.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Głównym obszarem pracy dzisiejszych geodetów jest obsługa geodezyjna inwestycji stanowiąca ważny punkt w prawie budowlanym i obejmująca nadzór od wstępnych przygotowań po długi okres po wybudowaniu obiektu. Wszystkie wykonywane zadania związane są z zabezpieczeniem inwestycji oraz wskazywaniem zmian i ewentualnych zagrożeń. Stała obsługa geodezyjna budownictwa obejmuje między innymi pomiary spoistości gruntu ze wskazaniem obszarów zarówno nadających się pod budowanie, jak i niespełniających odpowiednich wymagań. Firmy geodezyjne przygotowują też plany terenu pod kątem inwestycyjnym oraz wykonują systematyczne pomiary przez cały okres stawiania obiektu. Do zadań geodetów należy kontrola poprawności stosowania się do założeń projektu, czyli przestrzeganie określonych na planach norm. Inne powszechnie wykonywane pomiary dotyczą przemieszczeń, osiadania budynków, odkształceń konstrukcji stalowych, a także objętości mas ziemnych i hałd w przypadku składowisk.

Usługi specjalne

Standardowe zadania realizowane przez geodetów na podstawie określonych przepisów budowlanych i inwestycyjnych to większa część pracy firm geodezyjnych, ale nie stanowi ona całości oferowanych usług. Poza nimi realizowane są również zadania nietypowe, związane z konkretną sytuacją, potrzebą i okolicznościami. Jedną z szeroko rozumianych grup takich zadań jest wykonywanie pomiarów dla celów inwentaryzacji architektonicznych wymaganych na przykład podczas zmiany właściciela kamienicy czy planowanej przebudowy obiektu handlowego. Geodeci wykonują również pomiary przemieszczeń i odkształceń różnych konstrukcji nietypowych, jak kominy kotłowni, słupy wysokiego napięcia, stare budynki. Inne przykładowe zadania to pomiary elewacji, mierzenie i obliczanie przekrojów, obliczenia niezbędne do ustawiania suwnic, wykonywanie różnego typu planów i numerycznych modeli terenu.

Kategorie
Warto przeczytać
Bydgoskie biuro geodezyjne Geopoint – poznaj jego ofertę!
Żadna inwestycja budowlana nie może być przeprowadzona bez udziału biura geodezyjno-kartograficznego. Nie każde z nich jest jednak przygotowane do obsługi wielkich placów budowy klientów biznesowych, czy też...
Pomiary geodezyjne do podziału nieruchomości krok po kroku
Dzięki podziałom nieruchomości można lepiej zagospodarować teren i czerpać z niego więcej korzyści. Dzielenie działek to dość skomplikowana procedura, która obejmuje zarówno prace geodezyjne, jak i czynności prawne. Co...
Jak zaprojektować i zbudować dom ekologiczny?
Coraz więcej osób chce dbać o środowisko na co dzień, dlatego projekty domów ekologicznych stają się dziś coraz bardziej popularne. Domy zaprojektowane z dbałością o naturę pozwalają nie tylko troszczyć się o...
Znajdź geodetów