Materiał Partnera
Geoformat Usługi geodezyjne Andrzej Zduniak – inwentaryzacja po zakończeniu budowy

Geoformat Usługi geodezyjne Andrzej Zduniak – inwentaryzacja po zakończeniu budowy

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na zebraniu aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu poszczególnych elementów zagospodarowania działki. Konieczne jest określenie między innymi ich położenia oraz kształtu. Z naszego artykułu dowiesz się, jak przebiega inwentaryzacja powykonawcza oraz kiedy konieczne jest jej przeprowadzenie! Zachęcamy do czytania!

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza budynku? Jak przebiega?

Przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji jest konieczne po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, budynku, którego budowa wymagała pozwolenia, przyłącza gazowego, elektroenergetycznego, kanalizacyjnego i gazowego

– informuje pracownik zakładu Geoformat Usługi geodezyjne Andrzej Zduniak.

Jak przebiega inwentaryzacja? Oto kilka najważniejszych etapów:

  • zgłoszenie prac w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

  • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do ODGiK,

  • analiza i opracowanie materiałów,

  • wykonanie pomiarów w terenie,

  • przygotowanie wymaganej dokumentacji na podstawie uzyskanych pomiarów oraz skompletowanie operatu technicznego,

  • złożenie przygotowanego operatu do ODGiK oraz przekazanie otrzymanych map klientowi.

Pomiar bieżący i pomiar końcowy

W trakcie budowy nowego obiektu konieczne jest przeprowadzenie pomiarów bieżących i końcowych. Pomiar bieżący dotyczy obiektów, które w najbliższym czasie zostaną zasypane, np. poprowadzone przewody. Z kolei pomiarem końcowym objęte są obiekty po zakończeniu prac budowlanych.

Inwentaryzacja – Geoformat!

Warto pamiętać, że inwentaryzację powykonawczą może wykonać wyłącznie uprawniony i wykwalifikowany geodeta, na przykład Andrzej Zduniak. Zlecając to zadanie firmie Geoformat, możesz być pewny kompleksowej obsługi, rzetelnie i terminowo przeprowadzonych prac oraz zgodności przygotowanej dokumentacji z aktualnie obowiązującymi normami. Firma działa na terenie kilku powiatów, w tym: piaseczyńskiego, grójeckiego, warszawskiego i pruszkowskiego. Sprawdź ją!

Opracowanie:
Warszawa, Prawnicza 67
tel. 601 620 056
Kategorie
Warto przeczytać
Czym zajmuje się ZUD i kiedy potrzebne jest uzgodnienie dokumentacji projektowej?
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest to istniejący w większości starostw powiatowych organ, który zajmuje się koordynacją projektów zgłaszanych przez inwestorów. Planujesz budowę poza własną działką?...
Jak zamontować ogrodzenie betonowe?
Ogrodzenia betonowe są nie tylko tanie, ale i łatwe w budowie. Przy ich montażu należy jednak przestrzegać kilku zasad. Dobrze wykonane ogrodzenie będzie nie tylko trwałe, ale zapewni ci również bezpieczeństwo i ochronę...
Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo sporządzona dokumentacja hydrologiczna?
Na początek warto sobie odpowiedzieć na pytanie: czym jest dokumentacja hydrologiczna? Jest to zbiór rezultatów badań związanych z wodą na danym terenie. Najczęściej wykonywany jest wraz z dokumentacją geologiczną,...
Znajdź geodetów