Materiał Partnera
Kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne

Kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne

Świadczone przez uprawnionego geodetę usługi są niezbędne przede wszystkim w przypadku inwestycji budowlanej. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę czy użytkowanie obiektu możliwe jest jedynie dzięki zawarciu w dokumentacji odpowiednich opracowań geodezyjnych, dlatego warto zadbać o to, by prace tego typu przeprowadził specjalista, taki jak np. Sylwia Wojciechowska. Co wchodzi w zakres kompleksowych usług geodezyjno-kartograficznych?

Niezbędne opracowania

Jednym z najważniejszych opracowań kartograficznych przy każdej inwestycji budowlanej jest mapa do celów projektowych. Pozwala ona architektowi zrealizować koncepcję odnośnie usytuowania budynku na konkretnej działce i jego ostatecznego wyglądu. Kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne oferowane przez firmę Sylwii Wojciechowskiej obejmują sporządzenie mapy do celów projektowych i prawnych. Tę drugą wykonuje się w przypadku sporów kończących się na sali sądowej, kiedy przedmiotem konfliktu jest określony grunt. Również i w takiej sytuacji precyzyjne opracowanie kartograficzne jest w stanie sporządzić Sylwia Wojciechowska. Odpowiednio wykonane pomiary oraz prace w terenie wymagane przy realizacji map do celów projektowych i prawnych muszą być przeprowadzone w sposób w pełni profesjonalny, dlatego warto zaufać sprawdzonej firmie świadczącej usługi geodezyjno-kartograficzne, takie jak np. ta prowadzona przez Sylwię Wojciechowską. Specjaliści zajmują się jednak nie tylko sporządzaniem opracowań – co jeszcze mogą wykonać?

Pełen zakres usług

Uprawniony geodeta zajmuje się szeregiem prac związanych z inwestycjami budowlanymi i nie tylko. Jedną z ważniejszych czynności wykonywaną przez specjalistę jest wytyczenie obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych, dzięki którym można zrealizować inwestycję. Istotne jest również wytyczenie granic działki – to gwarancja konstruowania budynku na odpowiednim fragmencie terenu bez ingerencji w sąsiadujące grunty, które nie należą do inwestora. Firma Sylwii Wojciechowskiej zajmująca się kompleksową obsługą geodezyjno-kartograficzną wykonuje także konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu inwentaryzacje powykonawcze. Po zakończeniu budowy pomiary sporządzone przez uprawnionego geodetę są niezwykle istotnym elementem kompletnej dokumentacji, której złożenie w urzędzie daje możliwość otrzymania uprawnień do korzystania z budynku. Firma Sylwii Wojciechowskiej jest zatem w stanie zrealizować kompleksową obsługę inwestycji oraz wykonać wszelkie niezbędne opracowania geodezyjno-kartograficzne – warto w tym zakresie zaufać doświadczonym, kompetentnym specjalistom.

Kategorie
Warto przeczytać
Wyznaczanie granic działki z pomocą biura geodezyjnego Agromiar
Budowa domu lub kupno działki nieodzownie wiąże się z koniecznością zasięgnięcia rady wykwalifikowanego geodety. Pomoże on w ustaleniu przebiegu granic działki, co jest niezbędne do tego, aby móc postawić ogrodzenie na...
Jak wygląda współpraca z geodetą?
Bez geodety postawienie domu jest niemożliwe. Warto sprawdzić, w czym dokładnie taka osoba może nam pomóc. Wykonanie budowy jest skomplikowane. Warto zadbać o każdy szczegół, aby nie popełnić błędu. Dowiedz się, co robi...
Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych
Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne stały się prawdziwie rewolucyjnym wynalazkiem, który odmienił oblicze nie tylko współczesnej armii, ale też przemysłu, rekreacji, a nawet nauki. Jedną z dziedzin, w której...
Znajdź geodetów