Materiał Partnera
Co powinien uwzględniać projekt zagospodarowania działki pod budowę domu jednorodzinnego?

Co powinien uwzględniać projekt zagospodarowania działki pod budowę domu jednorodzinnego?

Inwestycje budowlane wymagają spełnienia wielu wymogów oraz dopełnienia formalności. Jedną z nich jest opracowanie projektu budowlanego, którego ważną częścią jest projekt zagospodarowania działki. Ewentualne niedopatrzenie w tej kwestii poskutkuje brakiem decyzji o pozwoleniu na budowę. Sprawdź, czym jest i co powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu.

 

Plan zagospodarowania terenu – charakterystyka

Projekt zagospodarowania działki jest dokumentem, który stanowi ważną część projektu budowlanego. Jest niezbędny, by uzyskać zgodę na rozpoczęcie inwestycji oraz realizację zaplanowanych prac budowlanych. Projekt ten wykonywany jest przez architekta z odpowiednimi uprawnieniami. Powinien zostać opracowany na mapie geodezyjnej i opatrzony podpisem geodety, który ma uprawnienia do wydawania takich dokumentów.

 

Wniosek o pozwolenie na budowę z projektem budowlanym oraz planem sytuacyjnym działki jest składany przez inwestora w starostwie powiatowym lub w urzędzie wojewódzkim. Jak podkreślają specjaliści Pracowni Projektowej Gorsky Design, projekt zagospodarowania działki nie jest wymagany w przypadku przebudowy bądź montażu obiektu budowlanego, jeśli nie ma obowiązku ustalenia warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

 

Co zawiera projekt zagospodarowania działki?

Projekt indywidualny domu jednorodzinnego wymaga sporządzenia projektu zagospodarowania działki, który powinien obejmować:

 • ustalenie granic działki bądź terenu budowy,
 • usytuowanie działki,
 • obrys budynku i układy istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu, wraz z dokładnym zaznaczeniem ich parametrów,
 • sposób odprowadzania bądź oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny na planie działki budowlanej, a więc drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki itp., jeśli takie występują,
 • istniejący i planowany układ zieleni,
 • miejsce składowania odpadów,
 • dojścia i dojazd do domu,
 • usytuowanie tzw. małej architektury,
 • planowane ogrodzenie, furtki oraz bramy wjazdowe.

 

Projekt zagospodarowania działki przewiduje usytuowanie domu względem stron świata, wszelkich instalacji i elementów posesji. Profesjonalnie przygotowany, opiera się na aktualnej mapie geodezyjnej, uwzględniającej bieżący stan danego terenu. Geodeta dokonuje zatem osobistych oględzin i sporządza odpowiedni dokument. W wielu przypadkach dodatkowo wykonuje się badania gruntu, a więc badania geologiczne, na podstawie których określa się możliwość posadowienia budynku w planowanej lokalizacji. Cała dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kategorie
Warto przeczytać
Jak urządzić jadalnię w salonie?
W większości mieszkań, a nawet w większości domów jednorodzinnych nie mamy zazwyczaj do dyspozycji oddzielnego pomieszczenia, w którym moglibyśmy umieścić jadalnię. Jednak zwłaszcza w przypadku dużych rodzin posiadanie...
Kupno oświetlenia LED. Jakiemu producentowi zaufać?
Koszty oświetlanie mogą być bardzo znaczącą pozycją, zarówno w budżecie gospodarstwa domowego, jak i przedsiębiorstwa czy jednostki samorządowej sprawującej pieczę nad danym terenem. W przypadku naszego położenia...
Jak zaplanować i urządzić garderobę?
Zawsze marzyła ci się garderoba, w której pomieszczą się wszystkie ubrania i dodatki? Teraz, niezależnie od tego, czy mieszkasz w dużym domu, czy masz do dyspozycji ograniczoną powierzchnię, możesz ją mieć w swoim...
Znajdź biura projektowe
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas