Najważniejsze cechy dobrego biura rachunkowego

Najważniejsze cechy dobrego biura rachunkowego

Biura rachunkowe są dziś bardzo popularne i oferują bogaty wybór usług w zakresie prowadzenia księgowości. Decydując się na skorzystanie z oferty biura rachunkowego, warto wiedzieć, czym wyróżnia się dobre biuro i na co zwracać uwagę podejmując z nim współpracę.

Kompetencje i zakres odpowiedzialności cywilnej

Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług zewnętrznych firm, zawierając z nimi umowy, dzięki którym pozbywają się problemu związanego z prowadzeniem działu kadr, zatrudnianiem kolejnych pracowników czy też prowadzeniem księgowości. Szczególnie popularne są dziś biura rachunkowe do wynajęcia, których na rynku usług jest bardzo wiele. Kiedy trzeba podjąć decyzję o wyborze tego właściwego, warto zwrócić uwagę na najważniejsze cechy, które w przyszłości mogą zagwarantować solidną współpracę i jak najwięcej korzyści. Pierwszą z nich są kompetencje, czyli udokumentowane odpowiednimi świadectwami uprawnienia samego biura oraz jego poszczególnych pracowników.

Obok imiennego certyfikatu niezbędne jest też legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów w określonym kierunku albo świadectwem zdania egzaminu zawodowego na księgowego. Poświadczeniem kompetencji może też być przynależność biura do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub Centrum Informacji Księgowej, dbających o przestrzeganie etyki zawodowej przez swoich członków. Dobre biuro posiada też wykupioną polisę OC gwarantującą odpowiedzialność cywilną do wysokości 5000 euro. Biura dbające o swoich klientów opłacają wyższą składkę, dzięki czemu jest również szansa na wyższe odszkodowanie w przypadku popełnionych błędów.

Wsparcie merytoryczne i zakres współpracy

Prowadzenie księgowości wymaga na bieżąco wyjaśniania wszelkich kwestii, systematycznego dostarczania i korygowania dokumentów czy wnoszenia opłat. Powierzając swoje finanse osobom z zewnątrz, chcemy całkowicie uwolnić się od problemu, dlatego ważną cechą dobrego biura rachunkowego jest wsparcie merytoryczne. Sprowadza się ono do systematycznych kontaktów telefonicznych lub osobistych przydzielonego księgowego, który informuje nas o brakujących rachunkach, konieczności wniesienia miesięcznej opłaty za telefon, ubezpieczenie czy stawienia się w określonym urzędzie w celu dopełnienia formalności. Istotna jest również możliwość wymiany dokumentów drogą elektroniczną oraz kontakt nie tylko w godzinach urzędowania.

Kolejną cechą decydującą o jakości biura jest szeroki zakres współpracy. Podpisując umowę o świadczenie usług księgowych, mamy możliwość ustalić, do jakich obowiązków będzie się ona sprowadzała. Dobre biuro rachunkowe uwolni swojego podopiecznego od wszelkich spraw związanych z księgowością, np. nie ograniczy się jedynie do wypełnienia zeznań podatkowych, ale również dostarczy je do urzędu. Dodatkowe usługi to chociażby zarządzanie płatnościami za faktury, poradnictwo podatkowe, poszukiwanie korzystnych dla formy działania rozwiązań finansowych. Piątą istotną cechą dobrego biura są korzystne ceny usług oraz związane ze współpracą dodatkowe propozycje finansowe, jak na przykład zniżki dla stałych klientów czy przy pełnym pakiecie usług.

Kategorie
Warto przeczytać
Umowy cywilnoprawne a ZUS
Zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, że umowa o dzieło i umowa zlecenie nie zawsze zwalnia z obowiązku opłacania składek ZUS....
Dokumentacja cen transferowych - kogo dotyczą nowe obowiązki?
Nowe wytyczne dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych zostały opublikowane we wrześniu 2014 roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dwa lata później zaczęły obowiązywać w polskim...
Jak znaleźć dobre biuro księgowe?
Niezależnie od tego, czy dopiero zamierzamy otworzyć własną działalność gospodarczą, czy też jesteśmy doświadczonymi przedsiębiorcami poszukującymi profesjonalnych usług zewnętrznych, zapewne staniemy przed wyborem...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe