Materiał Partnera
Rodzaje podatków pośrednich

Rodzaje podatków pośrednich

Podatki pośrednie to podatki, które nie wpływają bezpośrednio na konto urzędu skarbowego, a nakładane są na opłaty za dobra i usługi. Potrącane są dopiero przy nabywaniu tegoż dobra czy usługi. Dlatego nazywane są pośrednimi, bo są niejako przerzucane na inny podmiot. Każdy z nas styka się z nimi codziennie, bo najważniejszy podatek od wartości dodanej to VAT, będący w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Rodzaje podatków pośrednich:

VAT

Już o nim wspomnieliśmy. Oprócz sprzedaży detalicznej podlegają mu również wszelkiego rodzaju odpłatne dostawy i usługi świadczone w Polsce oraz eksport i import towarów. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Istnieje też wiele specyficznych przypadków, kiedy możemy być zwolnieni z podatku VAT.

Opłaty akcyzowe

Nakładane są na niektóre rodzaje produktów np. na wyroby tytoniowe i alkoholowe. Dotyczy to zarówno produkcji wyrobów akcyzowych, jak i wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego oraz nabywania tychże. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Opłaty rejestracyjne pobierane od posiadaczy samochodów i telewizorów

Jeśli kupujemy samochód i rejestrujemy go na siebie, zobowiązani jesteśmy do opłacenia podatku. Podobnie posiadacze telewizorów i odbiorników radiowych płacą raz w roku lub co miesiąc odpowiedni podatek.

Cło

Ten podatek dotyczy wyszczególnionych produktów w handlu międzynarodowym.

Rola podatków pośrednich

Podatki pośrednie stanowią pewnego rodzaju bufor koniunktury, ponieważ przychód z nich jest bezpośrednio skorelowany ze zmianami poziomu dochodu narodowego czy zatrudnienia Ich obniżenie zwiększa popyt, a podwyższenie zadziała odwrotnie, co za tym idzie, mogą wpływać na poziom konsumpcji, mogą też promować pewne towary, a zniechęcać do kupowania innych.

Profesjonalne wsparcie


Przepisy prawne dotyczące VAT czy innych podatków pośrednich są dosyć złożone i niektóre specyficzne sytuacje mogą wymagać fachowej prawnej interpretacji. Dlatego przedsiębiorstwa często zasięgają porad dotyczących tej dziedziny. Najbardziej wartościową poradę uzyskamy zapewne w kancelariach prawno-podatkowych. Przykładem może być Kancelaria Ożóg Tomczykowski, posiadająca dedykowany zespół zajmujący się tylko podatkiem VAT.

Wsparcie może dotyczyć różnych sytuacji prawnych, takich jak weryfikacja umów handlowych pod kątem konsekwencji w VAT, audyt gospodarczy ukierunkowany na polepszenie płynności finansowej w zakresie VAT, wsparcie w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu VAT czy pomoc przy zwrocie oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców.

Kategorie
Warto przeczytać
Idą zmiany. Co musisz wiedzieć o JPK?
Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Tzw. Jednolity Plik Kontrolny jest generowany i przesyłany w wersji elektronicznej....
Profesjonalne biuro rachunkowe z Serocka
Outsourcingowe usługi księgowe, są dzisiaj wykorzystywane przez wiele podmiotów gospodarczych. Dzięki temu znacznie redukują one koszty związane z koniecznością budowania własnych działów kadrowo-płacowych i...
Potrzebujesz pieniędzy? Poznaj 5 praktycznych porad, jak bezpiecznie je zdobyć
Trudna sytuacja finansowa wymaga szybkiego działania, które pozwoli podreperować domowy budżet i uniknąć poważniejszych problemów. Aby nie wpaść w długi i opłacić wszystkie rachunki w terminie, warto szukać sposobu...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe