Materiał Partnera
Jednolity Dokument Administracyjny SAD - co to takiego?

Jednolity Dokument Administracyjny SAD - co to takiego?

Międzynarodowy transport towarów to z perspektywy wzrostu gospodarczego jeden z najważniejszych procesów. Przewiezienie produktów przez granicę zawsze wiązało się jednak z wieloma trudnościami natury formalnej – ilość potrzebnych do wypełnienie formularzy sprawiała i ilość popełnianych przy tym błędów powodowała stratę czasu, który w transporcie jest na wagę złota. Rozwiązaniem tego problemu stało się wprowadzenie dokumentu SAD.

Czym jest SAD?

Skrót SAD pochodzi od terminu Single Administrative Document – na język polski tłumaczy się go jako Jednolity Dokument Administracyjny.

SAD to uniwersalny statystyczny dokument celny, który wykorzystywane jest w międzynarodowym obrocie towarowym – mówi przedstawiciel firmy Net-CargoStosuje się go w odniesieniu zarówno do procedur wywozowych, przywozowych oraz procedury tranzytowej wszystkich rodzajów towarów.

Historia SAD

Formularz SAD został ustanowiony Konwencją o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym, sporządzoną 20 maja 1987 roku w szwajcarskim Interlaken. Początkowo obowiązywał w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a od 11 kwietnia 1998 roku na mocy ogłoszenia konwencji w dzienniku ustaw – również w Polsce. Celem jego wprowadzenia było uproszczenie dotychczas stosowanych w obrocie towarowym procedur oraz ułatwienie statystyki celnej. W efekcie zastąpił on 6 osobnych dokumentów, które były niezbędne w procedurę celnej do tej pory – jedynymi dokumentami, których nie zastąpił są faktury oraz deklaracje celne. Formularz SAD składa się łącznie z 9 kart.

Jak stosować SAD?

Korzystanie z Jednolitego Dokumentu Administracyjnego może odbywać się w dwóch trybach – z zastosowanie pełnego zestawu formularzy, bądź tylko z niektórych z nich. Pierwsza metoda jest metodą standardową i może być wykorzystana w każdej sytuacji. W określonych sytuacji strony między którymi zachodzi obrót towarów mogą ustalić, że na danym etapie obrotu wypełniane będą jedynie te formularze, które są niezbędne do jego przeprowadzenia. W obu sytuacjach na etapie uzupełniania SAD mogą zdarzać się błędy, wynikające przede wszystkim z braku znajomości procedur celnych. Aby uniknąć podobnych sytuacji oraz wynikających z nich konsekwencje, odprawę celną towaru warto zlecić w wyspecjalizowanej agencji celnej, takiej jak firma Net-Cargo. Co na tym zyskujemy? Przede wszystkim bezpieczeństwo – możemy być pewni, że nasz towar nie zostanie zatrzymany z powodu nieprawidłowości w dokumentacji. Ponadto oszczędzamy w ten sposób czas.

Kategorie
Warto przeczytać
Jak uzyskać kredyt na mieszkanie?
Wieloletnia spłata rat kredytu hipotecznego wymaga od banku dokładnego sprawdzenia możliwości finansowych swoich klientów. Oprócz comiesięcznej raty kredytu potencjalny kredytobiorca zobowiązany jest opłacić wkład...
Znalazłeś błąd w PIT? Co dalej?
Korekta deklaracji może okazać się jedynym legalnym sposobem dla podatnika na uniknięcie najgorszych konsekwencji, za popełnione w PIT błędy. Dlaczego dokument korekty może uratować podatnika? Jak działa korekta? I...
Kalendarz podatnika – najważniejsze daty
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają wiele obowiązków wobec urzędu skarbowego czy ZUS-u. Koniecznością jest dokonywanie rozliczeń, składanie deklaracji i wpłacanie należności. Jako że niedopełnienie swoich...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe