Idą zmiany. Co musisz wiedzieć o JPK?

Idą zmiany. Co musisz wiedzieć o JPK?

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Tzw. Jednolity Plik Kontrolny jest generowany i przesyłany w wersji elektronicznej. Jego wprowadzenie ma na celu usunięcie barier w przekazywaniu danych firm do służb podatkowych i walkę z wyłudzeniami podatku od towarów i usług.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK jest plikiem tworzonym na podstawie danych – głównie informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa za konkretny okres. Przesyła się go w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że dla wszystkich firm i branż rubryki danych wyglądają tak samo, możliwe jest ich łatwe porównywanie i zestawianie przez systemy wykrywające nieprawidłowości. Zanim wprowadzono JPK, te czynności były wykonywane ręcznie przez urzędników. Obecnie fiskus z łatwością może wyszukać puste faktury i niezgodne z prawem transakcje, a w konsekwencji – pociągnąć do odpowiedzialności odpowiednie instytucje.

Kto musi składać JPK?

Od początku 2018 roku wszystkie mikroprzedsiębiorstwa będą miały obowiązek wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstwa są to firmy, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro.

Z kolei od początku lipca 2018 roku podatnicy prowadzący księgowość w formie elektronicznej będą mieli obowiązek przekazywania także innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Obejmują one między innymi:

  • księgi rachunkowe
  • wyciągi bankowe
  • faktury VAT
  • magazyn
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów
  • ewidencję przychodów

Wyżej wymienione pliki mają służyć obowiązkowemu przedstawieniu na żądanie urzędu skarbowego. Nie muszą być wysyłane co miesiąc, ale konieczne jest ich generowanie i przekazanie w momencie prowadzenia e-kontroli przez właściwy urząd.

Mikroprzedsiębiorcy powinni wysłać Jednolity Plik Kontrolny do Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiedniemu urzędowi skarbowemu. Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W sytuacji, gdy będzie konieczne udowodnienie wysłania dokumentów, UPO ochroni przedsiębiorcę, potwierdzając wysyłkę.

Ważne jest, żeby pamiętać, że plik JPK nie powinien zawierać błędów. Te można skorygować, ale jeżeli przedsiębiorca nie podejmie się naprawy, urząd może nałożyć karę w wysokości nawet 40 000 złotych. Sprawy podatkowe najlepiej powierzyć profesjonalnemu biurze rachunkowemu, które poprowadzi księgowość firmy.

Co się zmieni?

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych przede wszystkim będzie dużym ułatwieniem dla organów podatkowych. Pozwoli ono na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych i szybsze przeprowadzanie czynności kontrolnych i sprawdzających. Ponadto JPK pozwoli na efektywne zarządzanie zespołami, które będą realizować czynności kontrolne.

JPK będzie mieć również pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstw. Pozwoli ono na przeprowadzanie wewnętrznych audytów w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w księgach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli możliwość monitorowania sytuacji swojej firmy. Dla pracowników przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczas. W przypadku, gdy wynik kontroli będzie pozytywny, ingerencja organów w firmę będzie zerowa. Ten fakt może zachęcać do korzystania z JPK w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa prawno-podatkowego jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku.

Innymi korzyściami, które wynikają z wprowadzenia Jednolitych Plików Kontrolnych są:

  • dostęp do danych w formacie, który umożliwia szybką analizę
  • automatyzacja
  • ułatwienia dla audytorów
  • szybsza kontrola podatkowa


Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pp/jpk

Kategorie
Warto przeczytać
Najlepsze doradztwo księgowe i podatkowe
Zweryfikowanie każdego dokumentu dotyczącego działalności gospodarczej jest niezwykle ważne w kontekście prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami oraz normami. Niedostosowanie się do nich może...
Kiedy i jak zgłosić darowiznę od rodziców?
Właśnie otrzymałeś pieniądze lub kosztowny prezent od rodziców lub dalszej rodziny? Zastanawiasz, się czy musisz udokumentować ten fakt i opłacić podatek? Dowiedz się, kiedy trzeba zgłosić otrzymanie darowizny od...
Rankingi kredytów - czemu warto z nich korzystać
Kiedy czekają nas spore wydatki, a nie dysponujemy wystarczającą ilością gotówki, najlepszym rozwiązaniem wydaje się kredyt. Znaleźć najlepszą ofertę wśród setek dostępnych na rynku to trudny orzech do zgryzienia. Na...
Znajdź biura rachunkowe