Materiał Partnera
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. O czym warto pamiętać?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. O czym warto pamiętać?

Wielu z nas marzy o tym, aby zrezygnować ze swojej stałej pracy na rzecz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zanim jednak zdecydujemy się na ten odważny krok, powinniśmy uświadomić sobie, że niesie on za sobą ważkie konsekwencje. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej powinniśmy ponadto rozstrzygnąć kilka zasadniczych kwestii. O czym warto pamiętać?


Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto pamiętać, aby wybrać odpowiednią formę prawną, zdecydować się na rodzaj opodatkowania, zastanowić się nad źródłem finansowania naszej działalności, a także wybrać nazwę. Długo przed rejestracją firmy w urzędzie, zastanówmy się nad zakresem działalności naszego przedsiębiorstwa oraz jego siedzibą.

O czym należy pamiętać?

Forma

W zakresie formy, do wyboru mamy działalność jednoosobową oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwsza oznacza, iż przedsiębiorca odpowiada ogółem swojego majątku  za finansowe następstwa związane z prowadzeniem działalności.

Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, a za zobowiązania finansowe odpowiada spółka do wysokości kapitału zakładowego.

Opodatkowanie

Kolejnym etapem przygotowywania się do rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie zweryfikowanie, który rodzaj opodatkowania będzie dla nas najkorzystniejszy i jakim przepisom będziemy podlegać. Formy opodatkowania, związane z działalnością gospodarczą, to opodatkowanie w skali podatkowej 19 lub 32%, podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. Jeśli działalność rejestrujemy w KRS, wówczas obowiązywać nas będzie podatek CIT.

Jeśli nie jesteśmy pewni, jaką formę opodatkowania powinniśmy wybrać, zwróćmy się do doradców podatkowych z firmy Marshal Lion Consulting.

Finansowanie

Zasadniczo rozróżnia się dwa źródeł finansowania: zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne to prywatny majątek przedsiębiorcy oraz uzyskiwane dochody, zewnętrzny to kredyty, pożyczki oraz środki publiczne.

Nazwa i zakres działalności

Zanim zarejestrujemy naszą działalność gospodarczą, zapoznajmy się z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Mają one wielopoziomową strukturę; od poziomów ogólnych, po szczegółowe podklasy, precyzujące rodzaj prowadzonej działalności. W wyborze PKD pomoże nam specjalna wyszukiwarka.

Odpowiednia nazwa jest bardzo ważna; powinna być oryginalna i jednocześnie kojarząca się z wykonywaną przez nas działalnością. W przypadku jednoosobowej działalności wystarczy imię i nazwisko właściciela, w przypadku spółek potrzebna będzie nazwa, związana z rodzajem spółki.

Siedziba

Zastanówmy się także nad siedzibą działalności. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych najczęściej będzie to miejsce zamieszkania właściciela lub wyodrębniony lokal. Wydatki na jego utrzymanie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli używany jest on wyłącznie w celach zawodowych.

Jeśli działalność rejestrujemy w KRS, adres musi być związany z przynależnością do danego Urzędu Skarbowego.

Kategorie
Warto przeczytać
Zalety korzystania z biur rachunkowych dla osób z jednoosobową działalnością
Coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Praca na własny rachunek ma wiele plusów, jest jednak zadaniem bardzo odpowiedzialnym – zadaniem dodatkowo utrudnionym przez fakt,...
Usługi biura rachunkowego dla firm
Księgowość firmy to bardzo istotny element prowadzenia działalności. Rozliczanie wszelkich operacji przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo, właściwe zarządzanie finansami i wreszcie ustalanie odpowiednich wynagrodzeń...
Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?
Każdy przedsiębiorca w swojej działalności musi dbać o księgowość. Niektórzy prowadzą ją na własną rękę, a inni powierzają te obowiązki doświadczonym specjalistom. Dobrze prowadzona księgowość jest nie tylko...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe