Materiał Partnera
Czego może domagać się ofiara wypadku?

Czego może domagać się ofiara wypadku?

Wypadki, nie tylko komunikacyjne, ale też inne, np. przytrafiające się w pracy, zawsze odciskają piętno na życiu i zdrowiu ofiar. Chodzi tu zarówno o straty materialne, jak i moralne, uszczerbki na zdrowiu, a także urazy psychiczne. Za wszelkie te trudne przeżycia i cierpienie będące ich konsekwencją osoba poszkodowana ma prawo dociekać roszczeń od sprawy wypadku. Co dokładnie przysługuje ofiarom wypadków za doznane szkody?

Odszkodowanie

Podstawowym roszczeniem, którego może dochodzić ofiara wypadku, jest odszkodowanie. Termin ten odnosi się do świadczeń przyznawanych w celu pokrycia wszelkich strat materialnych będących skutkiem danego zdarzenia. Chodzi tu zatem o odszkodowanie za zniszczony samochód czy inne mienie, ale także o zwrot kosztów leczenia. Ofiara wypadku może żądać od sprawcy zwrotu środków przeznaczonych na cały proces leczenia, w tym zarówno za lekarstwa czy zabiegi rehabilitacyjne, ale też np. za dojazdy do placówek medycznych. Aby uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie, warto skorzystać z usług profesjonalnych kancelarii. Warto jednak pamiętać, że pieniądze to nie wszystko. Po wypadku szczególnie liczy się czas i profesjonalizm diagnozy oraz terapii. Jedynie szybka interwencja medyczna pozwoli odzyskać komfort życia po wypadku. Dlatego też warto współpracować z firmami działającymi interdyscyplinarne. Przykładem może tu być Instytut Medycyny Interwencyjnej, który z jednej strony wdraża indywidualny plan leczenia, a z drugiej zapewnia skuteczne dochodzenie odszkodowania. Leczenie z OC sprawcy to szansa na otrzymanie należytej opieki medycznej po wypadku.

Zadośćuczynienie

Innym roszczeniem przysługującym ofiarom wypadku jest zadośćuczynienie. Świadczenie to ma na celu wyrównanie szkód, jakich po wypadku doznała osoba poszkodowana. Chodzi tu w szczególności o krzywdy i straty moralne, nie tylko ból fizyczny, ale też cierpienie natury psychicznej związane np. z przeżytą traumą czy negatywnymi jej skutkami. W przeciwieństwie do odszkodowania, które koncentruje się wokół strat majątkowych, zadośćuczynienie dotyczy zatem aspektu niematerialnego szkód doznanych w wyniku wypadku.

Co jeszcze?

Jakie inne świadczenia przysługują ofiarom wypadku? W przypadku utraty zdolności do pracy – czy to całkowitej, czy choćby częściowej – osoba poszkodowana może ubiegać się o przyznanie renty. Jest ona przyznawana na pokrycie zwiększonych potrzeb materialnych związanych z wydatkami na leczenie, rehabilitację czy konieczność zmiany stylu życia, np. przejścia na specjalną dietę po wypadku. Warto zaznaczyć, że dochodzenie roszczeń przysługuje również najbliższym osoby zmarłej w wyniku wypadku.

Kategorie
Warto przeczytać
Obsługa kadr i płac. Dlaczego warto zaufać profesjonalistom?
Rozwój biznesu to bardzo angażujące zajęcie. Niestety, ale obsługa kadr i płac ogromnie pochłania czas właścicieli, uniemożliwiając im skupienie się na celach i zadaniach. Jeśli nawet zatrudnią oni do tego pracowników,...
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. O czym warto pamiętać?
Wielu z nas marzy o tym, aby zrezygnować ze swojej stałej pracy na rzecz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zanim jednak zdecydujemy się na ten odważny krok, powinniśmy uświadomić sobie, że niesie on za sobą...
Jak uzyskać kredyt na mieszkanie?
Wieloletnia spłata rat kredytu hipotecznego wymaga od banku dokładnego sprawdzenia możliwości finansowych swoich klientów. Oprócz comiesięcznej raty kredytu potencjalny kredytobiorca zobowiązany jest opłacić wkład...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe