Materiał Partnera
Co zawierają mapy do celów projektowych?

Co zawierają mapy do celów projektowych?

Wszelkie inwestycje związane z zagospodarowaniem terenu budowlanego wiążą się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Aby uzyskać zgodę na budowę jakiegokolwiek obiektu, niezbędne jest dostarczenie stosownej dokumentacji do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jednym z wymaganych dokumentów jest mapa do celów projektowych. Czym jest mapa do celów projektowych, co zawiera i kto ją sporządza?

Czym jest mapa do celów projektowych?


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. dotyczącego zakresu i rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych, mapa do celów projektowych to mapa geodezyjna sporządzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej, dostępnej w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz będąca jej uszczegółowioną i zaktualizowaną częścią. Sporządzenie mapy do celów projektowych, czyli mapy sytuacyjno-wysokościowej dla danego terenu, jest niezbędne, aby zrealizować jakąkolwiek inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę. Mapa potrzebna jest także do wykonania projektu zagospodarowania działki i przyłączy do budynku. Skale map do celów projektowych dostosowuje się do wielkości zabudowy terenu i powinna być nie mniejsza niż 1:500 dla działek budowlanych, 1:1000 dla zespołów obiektów budowlanych i obiektów przemysłowych oraz 1:2000 dla obiektów liniowych i rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona w czasie i przestaje być aktualna, gdy w zakresie opracowania geodezyjnego którykolwiek z elementów na danym terenie uległ zmianie, np. gdy zostało usunięte ogrodzenie.

Co zawierają mapy do celów projektowych?


Mapa do celów projektowych składa się z wielu elementów. O to, jakie elementy poza treścią zawartą w mapie zasadniczej powinna zawierać mapa do celów projektowych, zapytaliśmy geodetę z firmy LIMBUS Usługi Geodezyjne w Wejherowie:

  • obszar wokół terenu inwestycji o pasie szerokości minimum 30 m (w przypadku stref ochronnych również te strefy),
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
  • linie zabudowy,
  • usytuowanie zieleni wysokiej wraz z oznaczeniem pomników przyrody,
  • usytuowanie innych obiektów wskazanych przez projektanta,
  • elementy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
  • przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe teletechniczne, słupy itp.,
  • rzędne terenu i rzędne uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
  • klauzulę MDP – klauzula informująca o tym, że mapa może służyć do projektowania.


Kto sporządza mapę do celów projektowych?


Sporządzenie mapy do celów projektowych należy zlecić geodecie, który ma niezbędne uprawnienia  - w tym przypadku uprawnienia z zakresu I, czyli geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Geodeta zgłasza pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po czym przystępuje do pracy w terenie. Wówczas dokonuje odpowiednich pomiarów, dodaje elementy, których nie ma w mapie zasadniczej i odwrotnie – usuwa te, które istnieją na mapie, a których nie ma w terenie. Następnie geodeta kompletuje operat geodezyjny i przekazuje go do PODGiK, w którym odbywa się kontrola. Po jej pozytywnym zakończeniu operat idzie do ewidencji, a mapa do celów projektowych może być oddana inwestorowi. Najczęściej zleca się wykonanie tej mapy w kilku egzemplarzach, aby na wszelki wypadek móc wykonać ewentualne dodatkowe uzgodnienia. Czas oczekiwania na gotową mapę wynosi średnio od 2 do 4 tygodni.

Kategorie
Warto przeczytać
Place zabaw kiedyś a dziś – co zmieniło się na przestrzeni lat?
Plac zabaw od czasów swego powstania był ulubionym miejscem dzieci i do dzisiaj nic się w tej kwestii nie zmieniło. Możliwość wspaniałej zabawy i spędzania czasu z rówieśnikami sprawiają, że kolejne pokolenia nie...
Czym się kierować przy zakupie oczyszczacza powietrza?
Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia sobie czystego powietrza w domu jest zainwestowanie w oczyszczacz powietrza. Nie tylko wyeliminuje on kurz, lecz również inne alergeny, takie jak roztocza, pleśnie, grzyby czy...
Najnowsze trendy w aranżacji wnętrz. Co jest teraz na czasie?
To, jak dbamy o nasze mieszkanie może bardzo wiele powiedzieć o nas samych. Komfortowa i funkcjonalna przestrzeń do życia to, wydawać by się mogło, podstawa, lecz niestety nie każdy może się pochwalić właśnie takim...
Znajdź biura projektowe