Materiał Partnera
Kiedy warto zastanowić się nad instalacją piezometrów?

Kiedy warto zastanowić się nad instalacją piezometrów?

Pierwszym krokiem, który zwykle czynimy, decydując się na postawienie domu, jest zakup działki budowlanej. Kierujemy się przy tym głównie ceną i lokalizacją nieruchomości. Tylko nieliczni inwestorzy podejmują decyzję o wykonaniu badań geotechnicznych, które dostarczają informacji o budowie gruntu. A przecież nie wszystkie działki cechują się stabilnym i suchym podłożem. Warto monitorować tereny pod budowę, zwłaszcza te zagrożone podtopieniami. W jaki sposób? Stosując piezometry.

Piezometry – co to takiego?

Piezometry to otwory o małej średnicy wydrążone w ziemi. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie pomiarów poziomu wód podziemnych, kontrolowanie stopnia ich zanieczyszczenia oraz wyznaczenie kierunku ich spływu. Jak informuje specjalista z Nowego Przedsiębiorstwa Geologicznego – instalacja piezometrów pozwala ocenić ryzyko wystąpienia podtopień na danym terenie i zastosować odpowiednie środki zaradcze na wypadek zagrożenia. Otwory obserwacyjne mają średnicę poniżej 100 mm. Obsługuje się je przy pomocy specjalnych pompek monitoringowych przystosowanych do poboru próbek wody łyżkami ręcznymi lub próbnikami.

Kto powinien rozważyć montaż piezometrów?

Na montaż piezometrów powinien zdecydować się każdy inwestor, który pragnie rozpocząć budowę na podmokłym gruncie. Ułatwi to dostosowanie projektu architektonicznego do warunków podłoża przez np. zastosowanie drenażu w celu uniknięcia zawilgocenia piwnicy i fundamentów. Otwory obserwacyjne przydadzą się też przedsiębiorstwom, które poprzez stosowany przez siebie system produkcyjny, mogą przyczynić się do skażenia wód gruntowych. Piezometry umieszczane są w bliskim sąsiedztwie budynku przemysłowego i w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań. Pozwala to na dokonywanie dokładnych i bezproblemowych analiz laboratoryjnych próbek wody. Z kolei wyniki badań umożliwiają prowadzenie stosownych działań prewencyjnych.

Kto zajmuje się montażem piezometrów?

Montażem piezometrów zajmują się przedsiębiorstwa specjalizujące się w usługach z zakresu geologii, hydrologii i ochrony środowiska. Na wykonanie instalacji potrzebna jest zgoda właściciela gruntu. Po dopełnieniu niezbędnych formalności firma wykonawcza utworzy określoną ilość odwiertów na dowolną głębokość. Zlecając to zadanie Nowemu Przedsiębiorstwu Geologicznemu, inwestorzy mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz szybką realizację przedsięwzięcia. Firma świadczy usługi na terenie całego kraju, dysponuje nowoczesnym sprzętem wiertniczym oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą.

Kategorie
Warto przeczytać
Projekt zagospodarowania działki budowlanej z Glob-K&Z
Projekt zagospodarowania terenu to podstawowy dokument stanowiący część projektu budowlanego. Wykonany przez uprawnionego architekta pozwala zdefiniować możliwości przestrzenne działki, określić przebieg przełączy i...
Jak stworzyć mapę do celów projektowych?
Zrealizowanie inwestycji budowlanej wiąże się z licznymi przepisami, które muszą być przestrzegane, jeśli plan ma dojść do skutku. Bez tego podjęte prace nie są zgodne z prawem. Jednym z warunków jest stworzenie mapy do...
Tyczenie budynku krok po kroku
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wszystkie obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, podlegają tyczeniu geodezyjnemu. Geodeta wytycza budynek w oparciu o projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania...
Znajdź geodetów
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas