Jakie pomiary wykonuje geodeta pod budowę domu?

Jakie pomiary wykonuje geodeta pod budowę domu?

Budowa własnego domu wymaga wielu czynności przygotowawczych, począwszy od zakupu działki i materiałów budowlanych, a skończywszy na uzyskaniu zezwoleń. Do tych ostatnich niezbędne jest wykonanie planu w celach inwestycyjnych oraz wytyczenie budynku przez uprawnionego geodetę.

Wytyczenie budynku

Podstawą do uzyskania akceptacji urzędu jest uwzględnienie w planach inwestycyjnych miejscowego planu zagospodarowania terenu. Takiego planu zagospodarowania wymaga też sama działka, na której powinny być dokładnie wskazane planowane zabudowania oraz inne naniesienia. Zanim ekipa budowlana przystąpi do kopania dołów na fundamenty niezbędne jest dokładne wskazanie miejsca, w którym ma się znaleźć budynek. Zadanie to należy do geodety. Wytyczenie wykonywane jest zgodnie z planem zagospodarowania działki i polega na wykonaniu stosownych, profesjonalnych pomiarów oraz wyznaczeniu narożników budynku poprzez umieszczenie w nich kołków lub metalowych prętów. Stanowią one podstawę do wyznaczenia linii zewnętrznych wykopów przygotowywanych pod fundamenty domu. Do takich pomiarów geodeta używa teodolitu, czyli specjalnego urządzenia do wykonywania pomiarów kątów poziomych oraz pionowych. Pomiary te są wpisywane do dziennika budowy.

Pomiary fundamentów i ścian

Projekt budowy domu zawiera wszystkie detale konstrukcyjne będące efektem starannych obliczeń mających na celu zapewnienie bezpiecznej i stabilnej konstrukcji. Z uwagi na różnorodność struktury gruntów bardzo istotne dla wielkości i ciężaru budynku są fundamenty, które muszą mieć odpowiednią wysokość i grubość. To kolejne zadanie dla geodety, który korzystając z teodolitu i niwelatora, dokonuje wyliczeń potwierdzających poprawność fundamentów w stosunku do projektu. Ważnym elementem pomiarów jest również zbadanie poziomu całego fundamentu, co decyduje o późniejszej stabilności budynku. Można go sprawdzić już po wykonaniu fundamentu, korzystając z profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Dopiero skontrolowane pomiary wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez jej kierownika stanowią podstawę do wykonania ścian nośnych, których linię zgodnie z projektem również wyznacza geodeta.

Pomiary końcowe, czyli inwentaryzacja powykonawcza

Budowa domu nie jest zadaniem prostym, bowiem odchylenie od pionu ściany nawet o milimetr będzie już groziło jej przewróceniem się na wysokości drugiej kondygnacji. Na krzywych, nawet lekko skośnych fundamentach nie stanie też prosty dom, a przecież buduje się go na lata, z myślą, że zapewni bezpieczeństwo. Domu nie można postawić „na oko” czy też mierząc odległości centymetrem. W niektórych przypadkach jedynie specjalistyczne przyrządy pozwalają na wytyczenie idealnych pionów czy poziomów. Pomimo stałego nadzoru i wsparcia podczas budowy geodeta wykonuje jeszcze tzw. inwentaryzację powykonawczą, czyli dokonuje szczegółowych pomiarów w gotowym budynku i sprawdza ich zgodność z pierwotnym projektem. Przy drobnych odstępstwach to on decyduje, czy należy nanieść korektę na plan czy też odrzucić odbiór inwestycji i zalecić poprawki. Po wykonaniu pomiarów sporządza on nowy plan zagospodarowania działki, który trafia do odpowiedniego urzędu.

Czym kierować się przy wyborze geodety?

By wybrać profesjonalnego geodetę, warto sprawdzić opinie klientów. Poza tym ważne jest także doświadczenie firmy, które gwarantuje usługi na najwyższym poziomie. Wybierając geodetę, warto wziąć pod uwagę kilka ofert i porównać je pod kątem cen, ocen klientów czy zakresu usług. W tym celu można skorzystać z rankingów prezentujących różne oferty.

Kategorie
Warto przeczytać
Mapa geodezyjna - co to jest?
Budowa domu to dość skomplikowana kwestia. Trzeba zadbać o wiele dokumentów i formalności. Obok pozwolenia na budowę, projektu i innych kwestii wymaganych przez urząd konieczne jest także posiadanie mapy geodezyjnej....
Wyznaczanie granic działki z pomocą biura geodezyjnego Agromiar
Budowa domu lub kupno działki nieodzownie wiąże się z koniecznością zasięgnięcia rady wykwalifikowanego geodety. Pomoże on w ustaleniu przebiegu granic działki, co jest niezbędne do tego, aby móc postawić ogrodzenie na...
Skanowanie 3D w pracach geodezyjnych
Współczesna geodezja coraz częściej sięga po nowoczesne technologie cyfrowe dające bogate możliwości projektowania, inwentaryzacji i planowania przestrzeni. Przykładem tego typu usług stanowiących alternatywę dla...
Znajdź geodetów