Materiał Partnera
Znaczenie audytu podatkowego

Znaczenie audytu podatkowego

Prawidłowa obsługa dokumentacji podatkowej firmy oraz zbudowanie skutecznego systemu obciążeń skarbowych nie jest zadaniem prostym i wymaga zaangażowania ekspertów rachunkowości. Profesjonalnie przeprowadzony audyt, będący wnikliwą analizą działalności pod kątem ryzyka podatkowego, umożliwia znalezienie najlepszych rozwiązań dążących do optymalizacji rozliczeń z urzędem skarbowym.

Audyt podatkowy ma na celu weryfikację bieżących oraz przyszłych rozliczeń firmy, a także zbadanie prawidłowości zdarzeń finansowych na podstawie dokładnej analizy dokumentacji finansowej, a ostatecznie wykrycie i usunięcie wszelkich nieprawidłowości – wyjaśnia ekspert z toruńskiego Biura Doradztwa Podatkowego Lidia Sarnecka.

Standardowo audyt podatkowy jest elementem dorocznego sprawozdania finansowego, jakie sporządza się w każdej firmie. W takiej sytuacji jest on ukierunkowany jedynie na ogólne określenie ryzyk podatkowych.

Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie też bardziej szczegółowej analizy, koncentrującej się wokół konkretnych problemów. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest ustalenie obszarów o potencjalnie większej efektywności podatkowej (np. weryfikacja umów pod kątem podatkowym i wskazanie korzystniejszych form ujęcia zdarzeń gospodarczych).

Raport z audytu podatkowego

Wnioski z przeprowadzonego badania ujmowane są w formę szczegółowych raportów. Raport z audytu podatkowego obejmuje podsumowanie, w którym zawarte są wszelkie wykryte nieprawidłowości, analiza wynikającego z nich ryzyka oraz propozycje likwidacji błędów, które są naruszeniem przepisów prawa podatkowego.

Regularne, doroczne audyty podatkowe działalności gospodarczej mają olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego firmy, przede wszystkim jeśli weźmiemy pod uwagę pięcioletni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tak długi czas przedawnienia sprawia, że wszelkie ryzyka podatkowe mogą rzutować na przedsiębiorstwo w sposób długoterminowy.

Czy warto zatrudnić audytora z zewnątrz?

Zlecenie kontroli dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa doradcom podatkowym jest najlepszą gwarancją uzyskania rzetelnych wyników audytu. Po pierwsze, eksperci niezatrudnieni na co dzień w firmie mają możliwość spojrzenia świeżym okiem na wszystkie zdarzenia finansowe, co pozwala dostrzec to, co umknęło pracownikom działu księgowego.

Po drugie, osoby spoza przedsiębiorstwa wolne są od wszelkich zależności panujących wewnątrz organizacji, co pozwala na neutralną ocenę poszczególnych decyzji finansowych. Trzecią kwestią jest dostęp do nowoczesnych narzędzi analitycznych i specjalistycznej wiedzy, którą fachowi doradcy podatkowi uzupełniają na bieżąco, wraz z dynamicznie zmieniającym się prawem.

Kategorie
Warto przeczytać
Jak długo przechowywać firmowe dokumenty?
Termin przechowywania dokumentacji firmowej budzi wiele wątpliwości. Fakt rozliczenia z urzędem skarbowym czy ZUS nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku przechowywania dokumentów. Oznacza to, że faktur czy składanych...
Oprogramowanie dla biur rachunkowych
Praca w biurze rachunkowym wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Przede wszystkim chodzi tu o względy bezpieczeństwa przetwarzanych danych klientów oraz możliwość sprawnego przeprowadzania działań rachunkowych....
Wyliczanie składek ZUS. Podstawowe zasady
Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest opłacanie na siebie składek ZUS, a jeśli zatrudnia się pracowników – również za nich. Skąd jednak wiadomo, jakiej wysokości składki należy płacić? Czy są tu...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe