Materiał Partnera
Zmiany podatkowe związane z koronawirusem. Co warto wiedzieć?

Zmiany podatkowe związane z koronawirusem. Co warto wiedzieć?

Wybuch pandemii koronawirusa wpłynął na wiele aspektów naszej codzienności, zmuszając na przystosowania się praktycznie z dnia na dzień do zupełnie nowych warunków życia. W dużym stopniu odczuli to również przedsiębiorcy, dla których obostrzenia i izolacja przełożyła się na sporo trudności w prowadzeniu biznesu. W celu zminimalizowania strat, które mogły z tego powodu wyniknąć, rząd polski przygotował szereg zmian w prawie podatkowym.

Zmiana terminów podatkowych

Jedną z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o zmiany w ordynacji podatkowej spowodowane pandemią, jest przesunięcie terminów podatkowych. Dotyczy to między innymi odroczenia:

  • wpłaty zaliczek na podatek dochodowych z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło, praw autorskich etc.
  • zapłaty podatku od przychodów z budynków.
  • złożenia rocznych deklaracji podatkowych za rok 2019 oraz wpłaty należnych podatków PIT i CIT
  • płatności rat od podatku za nieruchomość, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 – w tym przypadku odroczenie może być uchwalone przez radę gminy. W ramach tarczy gminy zyskują również możliwość zwolnienia z całości podatku od nieruchomości za wyznaczone miesiące
  • terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Zmiany w stawkach VAT

Ta informacja jest istotna nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla konsumentów – podatek ma bowiem spore przełożenie na ostateczną cenę produktów. W związku z pandemią dokonano obniżki podatku VAT dla niektórych towarów – w wydanym pod koniec sierpnia rozporządzeniu Ministra Finansów do listy produktów objętych od tej pory niższą stawką VAT dodano między innymi maszyny i urządzenia dla osób niewidomych oraz niektóre, dotychczas nieuwzględniane w innych aktach produkty odzwierzęce.

- Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że planowane od 1 stycznia 2021 roku obniżenie stawek VAT o 1 punkt procentowy, nie dojdą do skutku – mówi przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i MigdalskaWynika to z faktu, że zmiany w stawkach oparte są na określonych warunkach makroekonomicznych. Wybuch pandemii spowodował, że dobre wyniki Polski w 2019 roku, które były przesłanką do obniżenia VAT, nie zostały utrzymane.

Zwolnienia podatkowe

Kolejną dużą zmianą jest podwyższenie limitów zwolnienia podatkowego. Dotyczy to między innymi:

  • Zapomóg otrzymywanych w przypadku np. zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, otrzymywanych z innych źródeł, niż fundusz socjalny, zakładowych fundusz socjalny, fundusz związków zawodowych etc. Limit został podniesiony z 6 000 do 10 000 złotych.
  • Wartości otrzymanych przez pracownika (np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), świadczeń rzeczowych etc. Limit został podniesiony z 1 000 do 2 000 złotych – przepisy te nie dotyczą, np. talonów i bonów, uprawniających do wymiany ich na produkty i usługi.
  • Dopłat do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów, kolonii czy obozów, pobytu na leczeniu sanatoryjnym oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem. Zwolnienia w tej kwestii zostały podniesione z 2 000 do 3 000 złotych.

Powyżej przedstawiliśmy jedynie niektóre ze wszystkich zmian podatkowych wprowadzonych w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii. Aby poznać ich więcej, warto skonsultować się z doświadczonymi radcami prawnymi. 

Kategorie
Warto przeczytać
Zalety powierzenia księgowości swojej firmy zewnętrznemu partnerowi
Sprawne prowadzenie księgowości wymaga dużej wiedzy i rozeznania w prawie podatkowym, które w Polsce jest wyjątkowo skomplikowane i chwiejne. Wiele firm decyduje się na powierzenie księgowości zewnętrznej firmie. Co je...
Częste błędy księgowe popełniane przez początkujących przedsiębiorców
Początkujący przedsiębiorcy często popełniają błędy księgowe, które stają się przyczyną poważnych problemów. Prowadzenie rachunkowości firmy wymaga fachowej wiedzy, doświadczenia i śledzenia dynamicznych zmian w...
Cło przy imporcie z Chin
Import towarów z Chin wiąże się z opłatami, przede wszystkim z cłem. Próby omijania cła mogą zakończyć się w najlepszym razie zatrzymaniem towaru na granicy. Unikanie cła jest przestępstwem skarbowym i jako takie jest...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe