Materiał Partnera
Zmiany podatkowe związane z koronawirusem. Co warto wiedzieć?

Zmiany podatkowe związane z koronawirusem. Co warto wiedzieć?

Wybuch pandemii koronawirusa wpłynął na wiele aspektów naszej codzienności, zmuszając na przystosowania się praktycznie z dnia na dzień do zupełnie nowych warunków życia. W dużym stopniu odczuli to również przedsiębiorcy, dla których obostrzenia i izolacja przełożyła się na sporo trudności w prowadzeniu biznesu. W celu zminimalizowania strat, które mogły z tego powodu wyniknąć, rząd polski przygotował szereg zmian w prawie podatkowym.

Zmiana terminów podatkowych

Jedną z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o zmiany w ordynacji podatkowej spowodowane pandemią, jest przesunięcie terminów podatkowych. Dotyczy to między innymi odroczenia:

  • wpłaty zaliczek na podatek dochodowych z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło, praw autorskich etc.
  • zapłaty podatku od przychodów z budynków.
  • złożenia rocznych deklaracji podatkowych za rok 2019 oraz wpłaty należnych podatków PIT i CIT
  • płatności rat od podatku za nieruchomość, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 – w tym przypadku odroczenie może być uchwalone przez radę gminy. W ramach tarczy gminy zyskują również możliwość zwolnienia z całości podatku od nieruchomości za wyznaczone miesiące
  • terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Zmiany w stawkach VAT

Ta informacja jest istotna nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla konsumentów – podatek ma bowiem spore przełożenie na ostateczną cenę produktów. W związku z pandemią dokonano obniżki podatku VAT dla niektórych towarów – w wydanym pod koniec sierpnia rozporządzeniu Ministra Finansów do listy produktów objętych od tej pory niższą stawką VAT dodano między innymi maszyny i urządzenia dla osób niewidomych oraz niektóre, dotychczas nieuwzględniane w innych aktach produkty odzwierzęce.

- Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że planowane od 1 stycznia 2021 roku obniżenie stawek VAT o 1 punkt procentowy, nie dojdą do skutku – mówi przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i MigdalskaWynika to z faktu, że zmiany w stawkach oparte są na określonych warunkach makroekonomicznych. Wybuch pandemii spowodował, że dobre wyniki Polski w 2019 roku, które były przesłanką do obniżenia VAT, nie zostały utrzymane.

Zwolnienia podatkowe

Kolejną dużą zmianą jest podwyższenie limitów zwolnienia podatkowego. Dotyczy to między innymi:

  • Zapomóg otrzymywanych w przypadku np. zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, otrzymywanych z innych źródeł, niż fundusz socjalny, zakładowych fundusz socjalny, fundusz związków zawodowych etc. Limit został podniesiony z 6 000 do 10 000 złotych.
  • Wartości otrzymanych przez pracownika (np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), świadczeń rzeczowych etc. Limit został podniesiony z 1 000 do 2 000 złotych – przepisy te nie dotyczą, np. talonów i bonów, uprawniających do wymiany ich na produkty i usługi.
  • Dopłat do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów, kolonii czy obozów, pobytu na leczeniu sanatoryjnym oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem. Zwolnienia w tej kwestii zostały podniesione z 2 000 do 3 000 złotych.

Powyżej przedstawiliśmy jedynie niektóre ze wszystkich zmian podatkowych wprowadzonych w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii. Aby poznać ich więcej, warto skonsultować się z doświadczonymi radcami prawnymi. 

Kategorie
Warto przeczytać
Czym jest kredyt konsolidacyjny i dla kogo jest przeznaczony?
Duża ilość kredytów i pożyczek może czasem dać nam w kość. Jeżeli nie jesteśmy już w stanie spłacać sami swoich zobowiązań, powinniśmy rozważyć połączenie ich w jedno, z jedną i często też niższą ratą. Na czym dokładnie...
Czym jest księga przychodów i rozchodów?
Według Benjamina Franklina na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Płacenia podatków rzeczywiście nie da się uniknąć, a będąc przedsiębiorcą, trzeba jeszcze udowodnić, że opłaty na rzecz państwa są odprowadzane...
Księgowość pełna i uproszczona. Czym się różnią?
Do prowadzenia księgowości zobowiązane są wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Jest to niezbędne dla ustalenia dochodu lub straty, podstawy opodatkowania, a także ustalenia wysokości należnego...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe