Umowy cywilnoprawne a ZUS

Umowy cywilnoprawne a ZUS

Zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, że umowa o dzieło i umowa zlecenie nie zawsze zwalnia z obowiązku opłacania składek ZUS. Warto więc poznać najważniejsze zasady, by uniknąć nieporozumień.

Umowy cywilnoprawne to niższe koszty dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mają tendencję do zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych zawsze wtedy, gdy jest to możliwe. Powszechność takiego postępowania wynika przede wszystkim z niższych kosztów zatrudnienia. W wielu przypadkach umowy o dzieło czy umowy zlecenie są zwolnione ze składek ZUS. Istnieją jednak wyjątki, które wymuszają konieczność opłacania składek – nie tylko zdrowotnych, ale i społecznych.

Umowa zlecenie a obowiązek opłacania składek ZUS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa zlecenie może być objęta dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem rentowym i emerytalnym oraz obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Od tej sytuacji istnieją jednak trzy zasadnicze wyjątki.

  • Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem

Gdy zatrudnia się pracownika na umowę o pracę i umowę zlecenie, podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Dla pracodawcy oznacza to obowiązek opłacania podwójnych składek ZUS.

  • Umowa zlecenie z nowym pracownikiem

W zależności od tego, czy pracownik jest zatrudniony w innej firmie, nowy pracodawca będzie musiał opłacać składki ZUS.

Jeśli pracownik nie jest nigdzie zatrudniony, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wówczas umowa zlecenie jest jego jedynym tytułem do ubezpieczeń.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę, ale nie będzie otrzymywał minimalnego wynagrodzenia (w przeliczeniu na miesiąc), będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  • Umowa zlecenie zawarta z uczniem / studentem

Zatrudniając uczniów i studentów do 26 roku życia, pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. Inaczej jest w przypadku studentów studiów podyplomowych oraz studentów powyżej 26 roku życia – tutaj składki ZUS to obowiązek pracodawcy. 

Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło jest jeszcze chętniej wybierana przez pracodawców – nie zobowiązuje ona sama w sobie do opłacania składek ZUS. Istnieje jednak kilka wyjątków, które oznaczają konieczność objęcia pracownika składkami na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa o dzieło ze składkami ZUS dotyczy sytuacji, kiedy pracownik na umowie o dzieło wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. Szczególnie skomplikowaną sytuacją jest przypadek, kiedy pracownik na umowie o dzieło jest zatrudniony na umowę o pracę u tego samego pracodawcy oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Tutaj wszystko zależy od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wynikającej ze stosunku umowy o pracę i umowy o dzieło. Jeśli kwota jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, obowiązkiem jest opłacanie składek z tytułu działalności gospodarczej. Jeśli podstawa jest wyższa – ubezpieczenie rentowe i emerytalne jest dobrowolne, natomiast obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. 

Wybierz biuro rachunkowe, by rozwiać wątpliwości

Jeżeli masz wątpliwości związane z rodzajem umowy i opłacaniem składek ZUS, podejmij współpracę z biurem rachunkowym. Dzięki temu uzyskasz wsparcie rachunkowo-podatkowe, mogąc skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu przedsiębiorstwa. Wybierając firmę księgową, zwróć uwagę na pozytywne rekomendacje innych klientów, korzystając m.in. z rankingów biur rachunkowych.

Kategorie
Warto przeczytać
Jak przygotować się na Święta?
Święta Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych okresów w roku. Święta to prezenty, pyszne potrawy, a co najważniejsze czas spędzony wspólnie z najbliższymi. Przyjemności te często jednak łączą się ze stresem i...
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnej formie nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowej i podatkowej. W większych firmach, które prowadzą zróżnicowaną działalność i zatrudniają...
Przewaga technologiczna w pośrednictwie finansowym
Współpraca przynosi korzyści. Tak maksyma znajduje zastosowanie również w branży pośrednictwa finansowego. Dobrze przygotowane firmy skupiające pośredników kredytowych i ubezpieczeniowych powodują, że praca sprzedawców...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe