Materiał Partnera
Pełna księgowość z pomocą profesjonalistów z biura rachunkowego mgr inż. Jolanty Krzyształowskiej

Pełna księgowość z pomocą profesjonalistów z biura rachunkowego mgr inż. Jolanty Krzyształowskiej

Operacje gospodarcze prowadzone przez firmę muszą być właściwie dokumentowane. Jednak w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencję finansową w postaci uproszczonej księgowości lub pełnej księgowości. Jak sugeruje nazwa, ta druga jest formą bardziej skomplikowaną i wymagającą udziału specjalistów z biura rachunkowego mgr inż. Jolanty Krzyształowskiej.

Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obejmuje spółki kapitałowe prawa handlowego, czyli spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki osobowe prawa handlowego: spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Ponadto do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości, zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, jeżeli ich przychody za rok poprzedni wyniosły nie mniej niż równowartość kwoty dwóch milionów euro. Limit ten określany jest w złotym na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP w pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

W 2020 limit ten w przeliczeniu wynosi 8.746.000 złotych i jeśli takie przychody osiągnęła firma w 2019, to w 2020 musi ona prowadzić pełną księgowość. Skuteczną pomoc w tym zakresie oferuje krakowskie biuro rachunkowe prowadzone przez mgr inż. Jolantę Krzyształowską. Należy bowiem zauważyć, że pełne księgi są najbardziej wymagającą formą prowadzenia ewidencji gospodarczej i tym samym wymagają zachowania licznych zasad rachunkowości. W księgach rachunkowych ujmowane są szczegółowo wszystkie operacje gospodarcze, a wykonanie tego prawidłowo wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny prawa podatkowego oraz rachunkowości.

Obsługa księgowa w biurze mgr inż. Jolanty Krzyształowskiej

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga zastosowania tak zwanych zasad rachunkowości, czyli zbioru reguł, procedur oraz norm, dzięki którym ewidencja finansowa przedsiębiorstwa jest pełna, rzetelna, a przy tym zrozumiała. Ze względu na złożoną strukturę ksiąg rachunkowych konieczne jest zaangażowanie profesjonalnej obsługi księgowej do ich prowadzenia. Tego rodzaju usługi oferuje biuro rachunkowe mgr inż. Jolanty Krzyształowskiej działające w Krakowie. Potwierdzeniem ich jakości jest certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego przyznany przez Centrum Informacji Księgowej. Pełna księgowość świadczona przez specjalistów biura prowadzona jest zgodnie z uniwersalnymi zasadami rachunkowości obejmującymi przede wszystkim dwustronny zapis każdej operacji oraz okresowe sprawozdania finansowe. Wśród nadrzędnych, podstawowych, zasad rachunkowości wymienić należy zasady:

 • prawdziwego i rzetelnego obrazu,
 • kontynuacji działania,
 • memoriałową,
 • współmierności,
 • ciągłości,
 • istotności,
 • ostrożności,
 • przewagi treści nad formą.

Zasady podrzędne, inaczej szczegółowe, obejmują natomiast zasady:

 • porównywalności sprawozdań,
 • dokumentacji,
 • kompletności,
 • zrozumiałości, bezstronności.

Pomoc biura rachunkowego prowadzonego przez mgr inż. Jolantę Krzyształowską będzie ponadto nieoceniona ze względu na strukturę samych ksiąg, w których prowadzona jest ewidencja. Księgi rachunkowe obejmują bowiem między innymi dziennik operacji gospodarczych, konta księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, zestawienie ich kont oraz wykaz składników aktywów i pasywów. Pomimo pewnych niedogodności prowadzenie pełnej księgowości ma swoje zalety takie jak możliwość szerokiej analizy finansowej firmy czy bieżącego monitorowania przychodów, kosztów i wydatków.

Opracowanie:
Kraków, al. Kijowska 40 lok. 3
tel. 12 421 48 10
Kategorie
Warto przeczytać
Rankingi kredytów - czemu warto z nich korzystać
Kiedy czekają nas spore wydatki, a nie dysponujemy wystarczającą ilością gotówki, najlepszym rozwiązaniem wydaje się kredyt. Znaleźć najlepszą ofertę wśród setek dostępnych na rynku to trudny orzech do zgryzienia. Na...
Czy ubezpieczenia rolne są obowiązkowe?
Prowadzenie gospodarstwa rolnego to rodzaj działalności, która nakłada na rolnika określone obowiązki prawne. Rolnictwo to trudna branża, z którą wiąże się wiele trudnych do przewidzenia zagrożeń. Z tego...
Załóż firmę! Wskazówki dla przedsiębiorcy
BiznesFinder jest serwisem, dzięki któremu dowiesz się, jak krok po kroku stworzyć własną firmę. Chciałbyś założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Może zastanawiasz się nad spółką? Zawsze warto zaczerpnąć...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe