Kontrola z urzędu skarbowego – co musisz wiedzieć?

Kontrola z urzędu skarbowego – co musisz wiedzieć?

Prowadząc firmę, przedsiębiorca powinien liczyć się z kontrolą z urzędu skarbowego. Czynności sprawdzające są zwykle stresujące – tym bardziej, że polskie prawo podatkowe jest dość skomplikowane. Warto być więc zawsze przygotowanym do kontroli, by nie dać się zaskoczyć.

Kontrole z urzędu skarbowego a prawo

Kontrole skarbowe przeprowadzane są w oparciu o takie akty prawne, jak:

 • ustawa z dn. 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej (Dz.U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 z późn. zm.),
 • ustawa z dn. 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807), która wprowadza ograniczenia w sposobie kontrolowania przedsiębiorstw,
 • ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 z późń. zm.), która reguluje kontrolę podatkową oraz dodatkowe czynności sprawdzające dokonywane przez właściwy organ skarbowy.

Czynności sprawdzające przed kontrolą

Pierwszym etapem kontroli z urzędu skarbowego są czynności sprawdzające, o których przedsiębiorca otrzymuje informację na piśmie. Celem jest weryfikacja terminowości składania deklaracji podatkowych i wpłacania zobowiązań podatkowych w terminie.

W przypadku otrzymania wezwania, koniecznością jest osobiste stawienie się w urzędzie. Należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, łącznie z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ewentualnych ulg.

Przebieg kontroli właściwej

Po dokonaniu czynności sprawdzających w siedzibie firmy odbywa się już „właściwa” kontrola z urzędu skarbowego. Podczas niej urzędnicy sprawdzają, czy przedsiębiorca wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z roli podatnika.

Warto mieć świadomość, że na kontrolowanym przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków, m.in.:

 • podatnik musi przedstawić wszystkie dokumenty, które dotyczą spraw stanowiących powód kontroli,
 • przedsiębiorca jest zobowiązany do umożliwienia osobie przeprowadzającej kontrolę nieodpłatnego rejestrowania informacji za pomocą nośników,
 • podatnik musi udzielić również wszystkich koniecznych wyjaśnień.

Należy także wiedzieć, że kontroler posiada pewne prawa, do których zaliczyć można m.in.:

 • żądanie przedstawienia niezbędnych dokumentów oraz tzw. spisu z natury,
 • prawo do sporządzania odpisów i kopii dokumentów,
 • prawo do wchodzenia do wszystkich lokali biurowych (wejście do mieszkania możliwe jest jedynie w szczególnych okolicznościach),
 • możliwość zbierania dowodów,
 • zbieranie opinii biegłych.

Z biurem rachunkowym kontrola mniej stresująca

Jeśli obawiasz się kontroli z urzędu skarbowego, zamiast samodzielnie prowadzić księgowość, lepiej zdaj się na usługi specjalistów w tej branży. Podejmij współpracę z biurem rachunkowym, by w razie kontroli z urzędu skarbowego uniknąć niepotrzebnego stresu.

Wybierając biuro księgowe, zwróć uwagę na takie kwestie, jak: posiadane certyfikaty potwierdzające kwalifikacje pracowników, szeroki zakres usług, odpowiedzialność za prowadzoną księgowość, opinie innych klientów, popularność biura rachunkowego wśród lokalnych przedsiębiorców.

Kategorie
Warto przeczytać
Zmiany w prowadzeniu dokumentacji i wynagrodzeniu
Od początku 2019 roku zostaje wprowadzonych kilka zmian, które interesują zarówno pracodawców, jak i pracowników. Aktualne zmiany dotyczą prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmienia się również...
Czym ma się kierować organizacja NGO wybierając biuro rachunkowe
Specyfika działania organizacji pozarządowych NGO zmusza do dostosowania usług księgowych oraz finansowych do konkretnych wymogów prawnych, a także do sposobów finansowania i zarządzania NGO. Każda z organizacji powinna...
Do kiedy złożyć zeznanie podatkowe?
Obowiązkiem podatnika jest złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok. W tym roku nie będziemy musieli robić tego samodzielnie. Zeznanie złoży za nas bowiem urząd skarbowy. Dowiedz się, jakich terminów nie...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe