Materiał Partnera
Jak prawidłowo wypełnić ZUS ZUA?

Jak prawidłowo wypełnić ZUS ZUA?

Aby zgłosić siebie jako przedsiębiorcę oraz ewentualnych pracowników do ubezpieczenia społecznego, należy w ciągu siedmiu dni od zarejestrowania działalności gospodarczej wypełnić druk ZUS ZUA. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak to zrobić – krok po kroku.

Co należy wpisać w odpowiednie rubryki druku ZUS ZUA?

Druk ZUS ZUA składa się z piętnastu części, które należy bardzo dokładnie i czytelnie wypełnić:

I. Dane organizacyjne – w tej części płatnik zaznacza, czy zgłasza ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń, czy dokonuje zmiany bądź korekty poprzedniej deklaracji.

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek – dotyczą podstawowych informacji, takich jak: NIP, REGON, PESEL, nazwisko, imię i data urodzenia, a także nazwa skrócona płatnika podana w zgłoszeniu płatnika składek lub wniosku CEIDG-1.

III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń – dane osoby zgłaszanej (przedsiębiorcy, osoby współpracującej, pracownika, zleceniobiorcy itp.) – PESEL (ewentualnie seria i numer dowodu osobistego), imię, nazwisko oraz data urodzenia.

IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń – drugie imię, nazwisko rodowe, obywatelstwo oraz płeć.

V. Tytuł ubezpieczenia – pole przeznaczone do wpisania „kodu tytułu ubezpieczenia”. Kod tytułu ubezpieczenia - składa się z 6 znaków, oznaczających:

1) podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki)

2) ustalone bądź nie ustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak)

3) stopień niepełnosprawności (1 znak)

Kody tytułów ubezpieczeń sklasyfikowane są w rozporządzeniu w sprawie określenia

wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

VI. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych – data, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych (data rozpoczęcia działalności, zatrudnienia lub powstania innego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne) oraz rodzaj ubezpieczenia, któremu obowiązkowo podlega osoba zgłaszana do ubezpieczeń (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).

VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym – data, od której powstał obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego (data rozpoczęcia działalności, zatrudnienia lub powstania innego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne) oraz składający się z trzech znaków kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

VIII. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych – rodzaje ubezpieczeń oraz daty, od których osoba zgłaszana wnosi o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi – emerytalnym, rentowym lub chorobowym.

IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym – data rozpoczęcia ubezpieczenia oraz składający się z trzech znaków kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń – pola wypełnia się tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia lub korekty danych, które dotyczą okresu sprzed 1.01.2009 r.

XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

XII. Adres zamieszkania – zgłaszany wówczas, gdy jest to adres inny niż adres zameldowania.

XIII. Adres do korespondencji – zgłaszany wówczas, gdy jest to adres inny niż adres zameldowania i/lub adres zamieszkania.

XIV. Oświadczenie płatnika składek – data wypełnienia formularza, podpis płatnika i ewentualna pieczątka.

XV. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia – własnoręczny podpis osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełniania formularzy ZUS oraz innym tego typu podobnym, warto zgłosić się do Biura Rachunkowego Bilans w Wejherowie, które oferuje pełen zakres usług księgowych.

Kategorie
Warto przeczytać
Pełne usługi księgowe dla firm – dlaczego to się opłaca?
Kontrolowanie finansów przedsiębiorstwa jest konieczne do utrzymania jego rentowności oraz możliwości rozwoju i ekspansji działalności. Dobrze rozplanowany budżet w połączeniu z terminowymi rozliczeniami wszelkich...
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnej formie nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowej i podatkowej. W większych firmach, które prowadzą zróżnicowaną działalność i zatrudniają...
PIT – jak rozliczać podatek dochodowy?
Co roku do 30 kwietnia każdy, kto pobiera wynagrodzenie ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego do właściwego urzędu skarbowego. Nie wiesz, jak rozliczyć podatek dochodowy? Podpowiadamy, jaki formularz PIT złożyć,...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe