Materiał Partnera
Jak prawidłowo wypełnić ZUS ZUA?

Jak prawidłowo wypełnić ZUS ZUA?

Aby zgłosić siebie jako przedsiębiorcę oraz ewentualnych pracowników do ubezpieczenia społecznego, należy w ciągu siedmiu dni od zarejestrowania działalności gospodarczej wypełnić druk ZUS ZUA. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak to zrobić – krok po kroku.

Co należy wpisać w odpowiednie rubryki druku ZUS ZUA?

Druk ZUS ZUA składa się z piętnastu części, które należy bardzo dokładnie i czytelnie wypełnić:

I. Dane organizacyjne – w tej części płatnik zaznacza, czy zgłasza ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń, czy dokonuje zmiany bądź korekty poprzedniej deklaracji.

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek – dotyczą podstawowych informacji, takich jak: NIP, REGON, PESEL, nazwisko, imię i data urodzenia, a także nazwa skrócona płatnika podana w zgłoszeniu płatnika składek lub wniosku CEIDG-1.

III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń – dane osoby zgłaszanej (przedsiębiorcy, osoby współpracującej, pracownika, zleceniobiorcy itp.) – PESEL (ewentualnie seria i numer dowodu osobistego), imię, nazwisko oraz data urodzenia.

IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń – drugie imię, nazwisko rodowe, obywatelstwo oraz płeć.

V. Tytuł ubezpieczenia – pole przeznaczone do wpisania „kodu tytułu ubezpieczenia”. Kod tytułu ubezpieczenia - składa się z 6 znaków, oznaczających:

1) podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki)

2) ustalone bądź nie ustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak)

3) stopień niepełnosprawności (1 znak)

Kody tytułów ubezpieczeń sklasyfikowane są w rozporządzeniu w sprawie określenia

wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

VI. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych – data, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych (data rozpoczęcia działalności, zatrudnienia lub powstania innego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne) oraz rodzaj ubezpieczenia, któremu obowiązkowo podlega osoba zgłaszana do ubezpieczeń (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).

VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym – data, od której powstał obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego (data rozpoczęcia działalności, zatrudnienia lub powstania innego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne) oraz składający się z trzech znaków kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

VIII. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych – rodzaje ubezpieczeń oraz daty, od których osoba zgłaszana wnosi o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi – emerytalnym, rentowym lub chorobowym.

IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym – data rozpoczęcia ubezpieczenia oraz składający się z trzech znaków kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń – pola wypełnia się tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia lub korekty danych, które dotyczą okresu sprzed 1.01.2009 r.

XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

XII. Adres zamieszkania – zgłaszany wówczas, gdy jest to adres inny niż adres zameldowania.

XIII. Adres do korespondencji – zgłaszany wówczas, gdy jest to adres inny niż adres zameldowania i/lub adres zamieszkania.

XIV. Oświadczenie płatnika składek – data wypełnienia formularza, podpis płatnika i ewentualna pieczątka.

XV. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia – własnoręczny podpis osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełniania formularzy ZUS oraz innym tego typu podobnym, warto zgłosić się do Biura Rachunkowego Bilans w Wejherowie, które oferuje pełen zakres usług księgowych.

Kategorie
Warto przeczytać
Do kiedy złożyć zeznanie podatkowe?
Obowiązkiem podatnika jest złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok. W tym roku nie będziemy musieli robić tego samodzielnie. Zeznanie złoży za nas bowiem urząd skarbowy. Dowiedz się, jakich terminów nie...
Co warto wiedzieć o pożyczkach przez internet?
Chcesz pożyczyć niewielką kwotę? A może potrzebujesz większej gotówki na nieoczekiwane wydatki? Rozwiązaniem może być szybka pożyczka przez internet. Zanim jednak zdecydujesz się na wzięcie pożyczki online, dowiedz się,...
Wybór dobrego biura rachunkowo-księgowego – skorzystaj z usług Adama Paprockiego
Sektor związany ze świadczeniem usług biznesowych w Polsce każdego roku dynamicznie się rozwija. W naszym kraju tego rodzaju działalność zatrudnia łącznie ponad 1,3 miliona osób. Zaliczyć do niej można usługi prawnicze,...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe